• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Midea
Máy lạnh Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp)

Máy lạnh Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.800.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 (2.0Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 (2.0Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 27.000.000đ
Midea
Máy lạnh Midea MSI-09CR (1.0Hp) inverter

Máy lạnh Midea MSI-09CR (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.600.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 19.500.000đ
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn

Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.300.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic VU12UKH-8 (1.5Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Panasonic VU12UKH-8 (1.5Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 17.700.000đ
Toshiba
Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V

Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.800.000đ
Midea
Máy lạnh Midea MS11D1-24CR (2.5Hp)

Máy lạnh Midea MS11D1-24CR (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 12.800.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.000.000đ
Hết hàng
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 30.000.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 20.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 157.800.000đ
Midea
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 27.500.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 37.900.000đ
Panasonic
Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 38.800.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 50.800.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 18.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 150.800.000đ
Midea
Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 18.600.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 28.600.000đ
Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp)

 • Công suất: 15.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 102.200.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 60.950.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.050.000đ
Toshiba
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 52.100.000đ
Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp)

Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp)

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 34.550.000đ
Midea
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)- 3 Pha

Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)- 3 Pha

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 31.300.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 37.650.000đ
Panasonic
Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter

 • Công suất: 4.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 49.350.000đ
Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 34.100.000đ
Toshiba
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 38.500.000đ
Toshiba
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 47.300.000đ
Panasonic
Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 40.500.000đ
Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha

 • Công suất: 6.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 37.900.000đ
Toshiba
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 42.200.000đ
Panasonic
Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 35.800.000đ
Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 32.450.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.500.000đ
Toshiba
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 33.200.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 48.850.000đ
Panasonic
Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 32.900.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Remote dây âm trần Multi Daikin BRC1C61

Remote dây âm trần Multi Daikin BRC1C61

 • Công suất:
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 850.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.350.000đ
Daikin
Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19

Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19

 • Công suất:
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 4.100.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.500.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter

 • Công suất: 3.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 26.400.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 23.900.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 21.900.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 19.900.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter

 • Công suất: 1.8 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.800.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ
Cung cấp, lắp đặt máy lạnh tại nhà

Cung cấp, lắp đặt máy lạnh tại nhà

Cung cấp, lắp đặt máy lạnh tại nhà
Thiết kế thi công hệ thống điện lạnh cho dự án

Thiết kế thi công hệ thống điện lạnh cho dự án

Thiết kế thi công hệ thống điện lạnh cho dự án
Hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ

Hợp đồng bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ

Cung cấp dịch vụ vệ sinh bảo trì bảo dưỡng hệ thống điều hòa ...