• Hotline 0977907769
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Fujitsu
Bán chạy
Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 7.650.000đ
Fujitsu
Bán chạy
Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V (1.5Hp) Inverter Gas R32

Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V (1.5Hp) Inverter Gas R32

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.050.000đ
Fujitsu
Bán chạy
Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V (2Hp) Inverter Gas R32

Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V (2Hp) Inverter Gas R32

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 15.350.000đ
Fujitsu
Bán chạy
Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V (2.5Hp) Inverter Gas R32

Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V (2.5Hp) Inverter Gas R32

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 19.600.000đ
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) inverter cao cấp

Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) inverter cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 25.050.000đ
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 16.450.000đ
LG
Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp)

Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 13.700.000đ
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp

Máy lạnh Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 34.050.000đ
Daikin
Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp

Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 30.200.000đ
LG
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 25.400.000đ
LG
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 21.900.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 52.600.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 50.350.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 42.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 47.400.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 38.100.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 34.400.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 28.700.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 52.100.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 49.500.000đ
LG
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter

Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 22.300.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 47.950.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 45.500.000đ
LG
Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp)

Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp)

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 33.900.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 43.900.000đ
LG
Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 29.300.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.700.000đ
LG
Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 22.000.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 48.850.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 46.200.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 44.900.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 42.500.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 41.200.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 38.900.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 34.600.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 32.850.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 31.800.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 25.500.000đ
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter

Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Daikin
Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp)

Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Không có sản phẩm Hệ thống Multi nào.
Thi Công Lắp Đặt Máy Lạnh Trọn Gói

Thi Công Lắp Đặt Máy Lạnh Trọn Gói

Dịch vụ thi công lắp đặt máy lạnh trọn gói
Tư Vấn Giải Pháp, Thiết Kế Và Thi Công Hệ Thống

Tư Vấn Giải Pháp, Thiết Kế Và Thi Công Hệ Thống

Tư vấn giải pháp, thiết kế và thi công hệ thống
Đội Ngũ Kỹ Sư, Kỹ Thuật Viên

Đội Ngũ Kỹ Sư, Kỹ Thuật Viên

Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, thân thiện, nhiệt tình với ...