• Hotline 0977907769
  • Giờ làm việc
    Từ 8 - 18h, T2 - T7
  • Lắp đặt
    Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay

Bảng giá máy lạnh chính hãng

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT) Bảo hàng
Máy lạnh
1 Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32 FCF50CVM Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
2 Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32 FCF60CVM Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
3 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
4 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM-3 pha Daikin 37.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
5 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-1 pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
6 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-3 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-3 pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
7 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-1 pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
8 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-3 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-3 pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
9 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-1 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-1 pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
10 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-3 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-3 pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
11 Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
12 Máy lạnh LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter V13API LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
13 Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 2 HP B18ENB B18ENB LG Liên hệ 01 năm
14 Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 1 HP B10ENB B10ENB LG Liên hệ 01 năm
15 Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENB V24ENB LG Liên hệ 01 năm
16 Máy lạnh LG inverter 2 HP V18ENB V18ENB LG Liên hệ 01 năm
17 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13ENB V13ENB LG Liên hệ 02 năm
18 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENB V10ENB LG Liên hệ 02 năm
19 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APB V13APB Liên hệ 01 năm
20 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10APB V10APB LG Liên hệ 01 năm
21 Máy Lạnh 2 chiều LG 1.5 HP H12ENB H12ENB LG Liên hệ 02 năm
22 Máy Lạnh 2 chiều LG 1 HP H09ENB H09ENB LG Liên hệ 02 năm
23 Máy lạnh LG 1.5 HP S12ENA S12ENA LG Liên hệ 02 năm
24 Máy lạnh LG 1 HP S09ENA S09ENA LG Liên hệ 02 năm
25 Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENC V24ENC LG Liên hệ 02 năm
26 Máy Lạnh LG Inverter 2 HP V18ENC V18ENC LG Liên hệ 02 năm
27 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENC V10ENC LG Liên hệ 02 năm
28 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP B24ENC B24ENC LG Liên hệ 02 năm
29 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18ENC B18ENC LG Liên hệ 02 năm
30 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13ENC B13ENC LG Liên hệ 02 năm
31 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10ENC B10ENC LG Liên hệ 02 năm
32 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13BPB V13BPB LG Liên hệ 01 năm
33 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10BPB V10BPB LG Liên hệ 01 năm
34 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APM V13APM LG Liên hệ 02 năm
35 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APM V10APM LG Liên hệ 02 năm
36 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APC V13APC LG Liên hệ 02 năm
37 Máy Lạnh LG Smart Inverter 1.5 HP V13END V13END LG Liên hệ 02 năm
38 Máy Lạnh LG Smart Inverter 1 HP V10END V10END LG Liên hệ 02 năm
39 Máy lạnh LG 1 HP S09ENM S09ENM LG Liên hệ 02 năm
40 Máy Lạnh LG inverter 1.5 HP V13APD V13APD LG Liên hệ 02 năm
41 Máy Lạnh LG inverter 1 HP V10APD V10APD LG Liên hệ 02 năm
42 Máy lạnh LG inverter 2 HP V18END V18END LG Liên hệ 02 năm
43 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENP V10ENP LG Liên hệ 02 năm
44 Máy lạnh LG 1 HP S09EN3 S09EN3 LG Liên hệ 02 năm
45 Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24END V24END LG Liên hệ 02 năm
46 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENQ V10ENQ LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
47 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENR V13ENR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
48 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APR V13APR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
49 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APR V10APR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
50 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENF V13ENF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
51 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENF V10ENF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
52 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 3 HP B24END B24END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
53 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18END B18END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
54 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END B13END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
55 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END B10END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
56 Máy lạnh LG V10API (1.0Hp) Wifi / Inverter V10API LG 9.800.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
57 Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF V13APF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
58 Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF V10APF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
59 Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV (1.0Hp) inverter FTKQ25SAVMV Daikin 8.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
60 Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV (1.5Hp) Inverter FTKQ35SAVMV Daikin 10.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
61 Máy lạnh Daikin FTKQ60SVMV (2.5Hp) inverter FTKQ60SVMV Daikin 24.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
62 Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) Inverter FTKS25GVMV Daikin 11.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
63 Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) Inverter FTKS35GVMV Daikin 13.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
64 Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (2.0Hp) Inverter FTKS50GVMV Daikin 20.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
65 Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV (2.5Hp) inverter FTKS60GVMV Daikin 28.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
66 Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV (3.0Hp) Inverter FTKS71GVMV Daikin 32.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
67 Máy lạnh Daikin FTKC25TAVMV (1.0Hp) Inverter FTKC25TAVMV Daikin 9.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
68 Máy lạnh Daikin FTKC35TAVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TAVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
69 Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV (2.0Hp) Inverter FTKC50TVMV Daikin 18.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
70 Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV (2.5Hp) Inverter FTKC60TVMV Daikin 26.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
71 Máy lạnh Daikin FTKC71TVMV (3.0Hp) Inverter FTKC71TVMV Daikin 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
72 Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV (1.0Hp) inverter cao cấp FTKV25NVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
73 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) FHNQ13MV1 Daikin 15.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
74 Máy lạnh LG V24APQ (2.5Hp) inverter xua muỗi V24APQ LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
75 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp) FVRN71AXV1 Daikin 28.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
76 Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV (1.5Hp) inverter cao cấp FTKV35NVMV Daikin 13.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
77 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) FHNQ18MV1 Daikin 19.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
78 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp) FVRN100AXV1 Daikin 34.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
79 Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV (2.0Hp) inverter cao cấp FTKV50NVMV Daikin 21.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
80 Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp) FDBNQ09MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
81 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) FHNQ21MV1 Daikin 23.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
82 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp) FVRN125AXV1 Daikin 38.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
83 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) FCNQ13MV1 Daikin 18.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
84 Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp FTKV60NVMV Daikin 30.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
85 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp) FDBNQ13MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
86 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp) FHNQ24MV1 Daikin 26.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
87 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp) FVRN140AXV1 Daikin 47.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
88 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) FCNQ18MV1 Daikin 22.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
89 Máy lạnh Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp FTKV71NVMV Daikin 34.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
90 Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp FTKM25SVMV Daikin 13.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
91 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp) FDBNQ18MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
92 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) FHNQ30MV1 Daikin 26.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
93 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter FVQ71CVEB Daikin 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
94 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) FCNQ21MV1 Daikin 27.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
95 Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp FTKM35SVMV Daikin 16.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
96 Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp) FDBNQ21MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
97 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) FHNQ36MV1 Daikin 30.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
98 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha FVQ100CVEB-1pha Daikin 50.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
99 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) FCNQ26MV1 Daikin 30.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
100 Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp) S09EN LG Liên hệ 02 năm
101 Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) inverter cao cấp FTKM50SVMV Daikin 25.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
102 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp) FDMNQ26MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
103 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) FHNQ42MV1 Daikin 33.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
104 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha FVQ100CVEB-3pha Daikin 52.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
105 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) FCNQ30MV1 Daikin 31.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
106 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp) FDMNQ30MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
107 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) FHNQ48MV1 Daikin 36.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
108 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) FCNQ36MV1 Daikin 35.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
109 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp) FDMNQ36MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
110 Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter FHA50BVMV Daikin 25.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
111 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (5.0Hp) FCNQ42MV1 Daikin 39.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
112 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp) FDMNQ42MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
113 Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter FHA60BVMV Daikin 31.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
114 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.5Hp) FCNQ48MV1 Daikin 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
115 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp) FDMNQ48MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
116 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha FHA71BVMV-1pha Daikin 32.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
117 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter FCQ50KAVEA Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
118 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha FHA71BVMV-3pha Daikin 34.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
119 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter FBQ50EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
120 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter FCQ60KAVEA Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
121 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter FBQ60EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
122 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha FHA100BVMV-1pha Daikin 38.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
123 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter FCQ71KAVEA Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
124 Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) AT-C186PLE1 LG 21.500.000đ 02 năm
125 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter FBQ71EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
126 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha FHA100BVMV-3pha Daikin 41.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
127 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha FCQ100KAVEA-1pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
128 Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) AT-C246PLEO LG 22.000.000đ 02 năm
129 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
130 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha FHA125BVMA-1 pha Daikin 42.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
131 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha FCQ100KAVEA-3pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
132 Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) AT-C368NLEO LG 29.300.000đ 02 năm
133 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
134 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha FHA125BVMA-3pha Daikin 44.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
135 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) AP-C246KLA0 LG 21.900.000đ 02 năm
136 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha FCQ125KAVEA-1pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
137 Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) AT-C488MLEO LG 33.900.000đ 02 năm
138 Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter ATNQ18GPLE6 LG 22.300.000đ 01 năm
139 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
140 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha FHA140BVMA-1pha Daikin 46.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
141 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp) AP-C286KLA0 LG 25.400.000đ 02 năm
142 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha FCQ125KAVEA-3pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
143 Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V (2.5Hp) Inverter Gas R32 ASAG24CPTA-V Fujitsu 19.600.000đ 02 năm
144 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
145 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha FHA140BVMA-3pha Daikin 48.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
146 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha FCQ140KAVEA-1pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
147 Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V (2Hp) Inverter Gas R32 ASAG18CPTA-V Fujitsu 15.350.000đ 02 năm
148 Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V (1.5Hp) Inverter Gas R32 ASAG12CPTA-V Fujitsu 9.050.000đ 02 năm
149 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha FCQ140KAVEA-3pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
150 Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32 Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32 Fujitsu 7.650.000đ 02 năm
  • Hiển thị bảng giá theo: