• Hotline 0944111141
  • Giờ làm việc
    Từ 8 - 18h, T2 - T7
  • Lắp đặt
    Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay

Bảng giá máy lạnh chính hãng

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT) Bảo hàng
Máy lạnh
1 Máy lạnh Fujitsu ASAG12CPTA-V / AOAG12CPTA-V (1.5Hp) Inverter Gas R32 ASAG12CPTA-V Fujitsu 9.330.000đ 02 năm
2 Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32 Máy lạnh Fujitsu ASAG09CPTA-V / AOAG09CPTA-V (1Hp) Inverter Gas R32 Fujitsu 7.920.000đ 02 năm
3 Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32 FCF50CVM Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
4 Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32 FCF60CVM Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
5 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
6 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM-3 pha Daikin 37.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
7 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-1 pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
8 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-3 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-3 pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
9 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-1 pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
10 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-3 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-3 pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
11 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-1 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-1 pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
12 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-3 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-3 pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
13 Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
14 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T43KD2H5 inverter CS-T43KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
15 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T34KD2H5 inverter CS-T34KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
16 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T24KD2H5 inverter CS-T24KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
17 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T19KD2H5 CS-T19KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
18 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP) SRR60ZM-S 11.850.000đ 02 năm
19 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP) SRR50ZM-S 10.950.000đ 02 năm
20 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP) SRR35ZM-S 10.300.000đ 02 năm
21 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP) SRR25ZM-S 9.650.000đ 02 năm
22 Máy lạnh áp trần Midea MUB-60CR (6.0Hp) - 3 pha MUB-60CR Midea 33.750.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
23 Máy lạnh áp trần Midea MUB-50CR (5.0Hp) - 3 pha MUB-50CR Midea 32.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
24 Máy lạnh áp trần Midea MUB-36CR (4.0Hp) MUB-36CR Midea 27.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
25 Máy lạnh áp trần Midea MUB-28CR (3.0Hp) MUB-28CR Midea 20.650.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
26 Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp) Gas R32 FTC25NV1V Daikin 7.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
27 Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp) Gas R32 FTC35NV1V Daikin 9.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
28 Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R32 FTC50NV1V Daikin 14.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
29 Máy lạnh FTNE25MV1V9 (1.0Hp) Gas R410A FTNE25MV1V9 Daikin 7.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
30 Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9 (1.5Hp) Gas R410A FTNE35MV1V9 Daikin 9.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
31 Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V (2.0Hp) Gas R410A FTNE50MV1V Daikin 15.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
32 Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp) FTV25BXV1V9 Daikin 7.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
33 Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V9 (1.5Hp) FTV35BXV1V9 Daikin 9.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
34 Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V (2.0Hp) FTV50BXV1V Daikin 14.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
35 Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V (2.5Hp) FTV60BXV1V Daikin 19.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
36 Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV (1.0Hp) inverter FTKQ25SAVMV Daikin 8.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
37 Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV (1.5Hp) Inverter FTKQ35SAVMV Daikin 10.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
38 Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) Inverter FTKS25GVMV Daikin 11.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
39 Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) Inverter FTKS35GVMV Daikin 13.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
40 Máy lạnh Daikin FTKC25TAVMV (1.0Hp) Inverter FTKC25TAVMV Daikin 9.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
41 Máy lạnh Daikin FTKC35TAVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TAVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
42 Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV (2.0Hp) Inverter FTKC50TVMV Daikin 18.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
43 Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV (1.0Hp) inverter cao cấp FTKV25NVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
44 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) FHNQ13MV1 Daikin 15.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
45 Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV (1.5Hp) inverter cao cấp FTKV35NVMV Daikin 13.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
46 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) FHNQ18MV1 Daikin 19.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
47 Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp) FDBNQ09MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
48 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) FHNQ21MV1 Daikin 23.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
49 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) FCNQ13MV1 Daikin 18.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
50 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp) FDBNQ13MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
51 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter SRK25ZS-S 4.650.000đ 02 năm
52 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp) FHNQ24MV1 Daikin 26.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
53 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) FCNQ18MV1 Daikin 22.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
54 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp) FDBNQ18MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
55 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter SRK35ZS-S 5.150.000đ 02 năm
56 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) FHNQ30MV1 Daikin 26.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
57 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) FCNQ21MV1 Daikin 27.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
58 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp) SL-2AKLDR1.TH 21.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
59 Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp) FDBNQ21MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
60 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn FDE71VG 34.600.000đ 02 năm
61 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter SRK50ZS-S 7.400.000đ 02 năm
62 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) FHNQ36MV1 Daikin 30.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
63 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) FCNQ26MV1 Daikin 30.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
64 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM (2.0Hp) PL-2BAKLCM (2.0Hp) Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
65 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp) FDMNQ26MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
66 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn FDC90 41.500.000đ 02 năm
67 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter SRK60ZMX-S 8.650.000đ 02 năm
68 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) FHNQ42MV1 Daikin 33.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
69 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) FCNQ30MV1 Daikin 31.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
70 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp) PL-2.5BAKLCM 27.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
71 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp) FDMNQ30MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
72 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn FDC100 45.600.000đ 02 năm
73 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter FDTC25VF 7.650.000đ 02 năm
74 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) FHNQ48MV1 Daikin 36.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
75 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp) PC-3KAK 33.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
76 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) FCNQ36MV1 Daikin 35.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
77 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp) PL-3BAKLCM 28.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
78 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp) FDMNQ36MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
79 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE100VG 52.400.000đ 02 năm
80 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter FDTC35VF 8.700.000đ 02 năm
81 Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter FHA50BVMV Daikin 25.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
82 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp) PC-4KAK 39.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
83 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (5.0Hp) FCNQ42MV1 Daikin 39.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
84 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp) PL-4BAKLCM 33.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
85 Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp) S18PU1H5 Panasonic 22.600.000đ 01 năm
86 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp) FDMNQ42MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
87 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE100VG-3pha 54.350.000đ 02 năm
88 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter FDTC50VF 9.950.000đ 02 năm
89 Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter FHA60BVMV Daikin 31.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
90 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp) PC-5KAK 45.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
91 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.5Hp) FCNQ48MV1 Daikin 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
92 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp) PL-5BAKLCM 38.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
93 Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp) S22PU1H5 Panasonic 24.850.000đ 01 năm
94 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp) FDMNQ48MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
95 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE125VG 56.150.000đ 02 năm
96 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter FDTC60VF 10.300.000đ 02 năm
97 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha FHA71BVMV-1pha Daikin 32.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
98 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp) PC-6KAK 50.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
99 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter FCQ50KAVEA Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
100 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp) PL-6BAKLCM 43.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
101 Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp) S25PU1H5 Panasonic 26.700.000đ 01 năm
102 Máy lạnh Fujitsu ASAG18CPTA-V / AOAG18CPTA-V (2Hp) Inverter Gas R32 ASAG18CPTA-V Fujitsu 15.350.000đ 02 năm
103 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha FHA71BVMV-3pha Daikin 34.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
104 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter FBQ50EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
105 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE125VG-3pha 59.400.000đ 02 năm
106 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter SCM45ZM-S 17.800.000đ 02 năm
107 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) inverter PCY-P18KA 39.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
108 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter FCQ60KAVEA Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
109 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter PLY-P18BALCM 35.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
110 Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp) S30PU1H5 Panasonic 32.650.000đ 01 năm
111 Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp) S40PU1H5 Panasonic 34.500.000đ 01 năm
112 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter FBQ60EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
113 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE140VG 59.650.000đ 02 năm
114 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter SCM50ZM-S 19.900.000đ 02 năm
115 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha FHA100BVMV-1pha Daikin 38.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
116 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) RF24/RC24 20.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
117 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) inverter PCY-P24KA 41.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
118 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter FCQ71KAVEA Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
119 Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) AT-C186PLE1 LG 21.500.000đ 02 năm
120 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter PLY-P24BALCM 36.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
121 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter FBQ71EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
122 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE140VG-3pha 64.000.000đ 02 năm
123 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter SCM60ZM-S 21.900.000đ 02 năm
124 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha FHA100BVMV-3pha Daikin 41.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
125 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp) APF/AP0-210 19.500.000đ 02 năm
126 Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp) RU12/RC12 14.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
127 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) RF36/RC36 27.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
128 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) inverter PCY-P30KA 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
129 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha FCQ100KAVEA-1pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
130 Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) AT-C246PLEO LG 22.000.000đ 02 năm
131 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter PLY-P30BALCM 37.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
132 Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp) S45PU1H5 Panasonic 36.600.000đ 01 năm
133 Máy lạnh Fujitsu ASAG24CPTA-V / AOAG24CPTA-V (2.5Hp) Inverter Gas R32 ASAG24CPTA-V Fujitsu 19.800.000đ 02 năm
134 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
135 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp FDE40VG/SRC40ZMX-S 30.100.000đ 02 năm
136 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter SCM71ZM-S 23.900.000đ 02 năm
137 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha FHA125BVMA-1 pha Daikin 42.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
138 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp) APF/AP0-280 20.800.000đ 02 năm
139 Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp) RU18/RC18 16.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
140 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) RF48/RC48 31.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
141 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) inverter PCY-P36KA 50.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
142 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha FCQ100KAVEA-3pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
143 Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) AT-C368NLEO LG 29.300.000đ 02 năm
144 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp) APC/APO-180 18.200.000đ 02 năm
145 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter PLY-P36BALCM 43.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
146 Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp) S50PU1H5 Panasonic 41.100.000đ 01 năm
147 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
148 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp FDE50VG/SRC50ZMX-S 31.700.000đ 02 năm
149 Máy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp) AC018HB4DED/ID 21.950.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
150 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter RAV-SE561UP Toshiba 24.100.000đ 01 năm
151 Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp) CC-18TL11 19.400.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
152 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) GX-A18UCW 18.500.000đ 01 năm
153 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) inverter FDF71VD1/FDC71VNP 51.900.000đ 02 năm
154 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter SCM80ZM-S 26.400.000đ 02 năm
155 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha FHA125BVMA-3pha Daikin 44.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
156 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp) PS-3GAKD 33.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
157 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp) APF/AP0-360 25.250.000đ 02 năm
158 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL (3.0Hp) NP-C28DL 18.250.000đ 02 năm
159 Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp) D24DTH5 Panasonic 23.600.000đ 01 năm
160 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) AP-C246KLA0 LG 21.900.000đ 02 năm
161 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) RF60/RC60 39.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
162 Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp) RU24/RC24 19.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
163 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp) APL/APO-280 25.550.000đ 02 năm
164 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter PCY-P42KA 71.990.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
165 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha FCQ125KAVEA-1pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
166 Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp) CC18 16.900.000đ 02 năm
167 Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp) MCD-18CRN1 Midea 16.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
168 Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) AT-C488MLEO LG 33.900.000đ 02 năm
169 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp) APC/APO-240 22.600.000đ 02 năm
170 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter PLY-P42BALCM 60.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
171 Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) RGT18/RC18 19.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
172 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T19KB4H52 (2.0Hp) inverter CS-T19KB4H52 Panasonic 32.350.000đ 01 năm
173 Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter ATNQ18GPLE6 LG 22.300.000đ 01 năm
174 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp) FDUM50CR-S5 Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
175 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
176 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter - 3 pha PCY-P42KA-3pha 71.990.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
177 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp FDE60VG/SRC60ZMX-S 33.150.000đ 02 năm
178 Máy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp) AC024HB4DED/ID 25.850.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
179 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter RAV-SE561CP Toshiba 27.300.000đ 01 năm
180 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter RAV-SE801UP Toshiba 28.200.000đ 01 năm
181 Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp) CC-28TL11 25.200.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
182 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) GX-A24UCW 22.000.000đ 01 năm
183 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp) inverter FDF100VD2/FDC90VNP 60.350.000đ 02 năm
184 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter SCM100ZM-S 41.500.000đ 02 năm
185 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha FHA140BVMA-1pha Daikin 46.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
186 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp) PS-4GAKD 40.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
187 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp) APF/AP0-500 30.600.000đ 02 năm
188 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp) FC18 15.800.000đ 02 năm
189 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL (5.0Hp) NP-C50DL 28.500.000đ 02 năm
190 Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp) NV-C185Q 16.800.000đ 02 năm
191 Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp) D28DTH5 Panasonic 29.600.000đ 01 năm
192 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp) AP-C286KLA0 LG 25.400.000đ 02 năm
193 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha RU36/RC36 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
194 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) RS100/RC100 71.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
195 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp) APL/APO-360 28.750.000đ 02 năm
196 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha FCQ125KAVEA-3pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
197 Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp) CC24 20.150.000đ 02 năm
198 Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp) MCD-28CRN1 Midea 20.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
199 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp) NT-C1836 15.900.000đ 02 năm
200 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp) APC/APO-280 23.100.000đ 02 năm
201 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp) FDT50CR-S5 23.300.000đ 02 năm
202 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter PLY-P48BALCM 68.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
203 Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) RGT24/RC24 23.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
204 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T24KB4H52 (2.5Hp) inverter CS-T24KB4H52 Panasonic 37.350.000đ 01 năm
205 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp) FDUM71CR-S5 Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
206 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
207 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp FDE71VG/FDC71VG 41.500.000đ 02 năm
208 Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp) AC036HB4DED/ID 34.100.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
209 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter RAV-SE801CP Toshiba 33.200.000đ 01 năm
210 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001UP Toshiba 38.500.000đ 01 năm
211 Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha CC-36TL11-3pha 38.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
212 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha FHA140BVMA-3pha Daikin 48.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
213 Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp) D34DTH5 Panasonic 32.900.000đ 01 năm
214 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha RU36/RC36-3pha 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
215 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) RS120/RC120 79.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
216 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha FCQ140KAVEA-1pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
217 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) CS-C18FFH Panasonic 19.800.000đ 01 năm
218 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter CS-T34KB4H52 Panasonic 42.450.000đ 01 năm
219 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001CP Toshiba 42.200.000đ 01 năm
220 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251UP Toshiba 41.200.000đ 01 năm
221 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter SRK71ZR-S 10.350.000đ 02 năm
222 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp) PS-6GAKD 50.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
223 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp) MFS-28HR Midea 18.600.000đ 01 năm thân máy - 05 năm máy nén
224 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp) FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 28.600.000đ 02 năm
225 Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp) D43DTH5 Panasonic 35.800.000đ 01 năm
226 Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha RU48/RC48-3pha 32.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
227 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp) RS160/RC160 102.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
228 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha FCQ140KAVEA-3pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
229 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) CS-C28FFH Panasonic 28.950.000đ 01 năm
230 Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp) CC50 34.550.000đ 02 năm
231 Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)- 3 Pha MCD-50CRN1 Midea 31.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
232 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) FDT100CR-S5 37.650.000đ 02 năm
233 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter CS-T43KB4H52 Panasonic 49.350.000đ 01 năm
234 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha PLY-P42BALCM-3pha 60.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
235 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251CP Toshiba 47.300.000đ 01 năm
236 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha FC-48TL11-3pha 30.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
237 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp) MFS-50CR Midea 27.500.000đ 01 năm thân máy - 05 năm máy nén
238 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 37.900.000đ 02 năm
239 Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp) D50DTH5 Panasonic 40.500.000đ 01 năm
240 Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha RU60/RC60-3pha 37.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
241 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) CS-C45FFH Panasonic 38.800.000đ 01 năm
242 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha FDT125CR-S5 41.050.000đ 02 năm
  • Hiển thị bảng giá theo: