• Hotline 0944111141
  • Giờ làm việc
    Từ 8 - 18h, T2 - T7
  • Lắp đặt
    Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay

Bảng giá máy lạnh chính hãng

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Giá bán (Đã bao gồm VAT) Bảo hàng
Máy lạnh
1 Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32 FCF50CVM Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
2 Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32 FCF60CVM Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
3 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
4 Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32 FCF71CVM-3 pha Daikin 37.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
5 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 CDXM50RVMV Daikin 10.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
6 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-1 pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
7 Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-3 pha (4.0Hp) inverter Gas R32 FCF100CVM-3 pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
8 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA25RV1V (1.0Hp) Inverter - Gas R32 FFA25RV1V Daikin 8.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
9 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-1 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-1 pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
10 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA35RV1V (1.5Hp) Inverter - Gas R32 FFA35RV1V Daikin 9.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
11 Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM-3 pha (5.0Hp) inverter Gas R32 FCF125CVM-3 pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
12 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA50RV1V (2.0Hp) Inverter - Gas R32 FFA50RV1V Daikin 11.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
13 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-1 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-1 pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
14 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA60RV1V (2.5Hp) Inverter - Gas R32 FFA60RV1V Daikin 13.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
15 Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM-3 pha (6.0Hp) inverter Gas R32 FCF140CVM-3 pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
16 Máy lạnh Daikin FTKC35TVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
17 Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 (3.0Hp) inverter APNQ30GR5A3 LG 28.700.000đ 01 năm
18 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng SRK10YN-S5 Mitsubishi Heavy 8.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
19 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18JA (2.0Hp) AQA-KCR18JA Aqua Liên hệ 02 năm
20 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NC (2.0 Hp) AQA-KCR18NC Aqua Liên hệ 02 năm
21 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12NC (1.5 Hp) AQA-KCR12NC Aqua Liên hệ 02 năm
22 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9NC (1.0 Hp) AQA-KCR9NC Aqua Liên hệ 02 năm
23 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV18VKS (2.0Hp) AQA-KCRV18VKS Aqua Liên hệ 02 năm
24 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12VKS (1.5Hp) AQA-KCRV12VKS Aqua Liên hệ 02 năm
25 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9VKS (1.0Hp) AQA-KCRV9VKS Aqua 6.300.000đ 02 năm
26 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12WJB (1.5 Hp) AQA-KCRV12WJB Aqua Liên hệ 02 năm
27 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9WJB (1.0 Hp) AQA-KCRV9WJB Aqua Liên hệ 02 năm
28 Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV9D (1.0Hp) Inverter cao cấp AQA-KCHV9D Aqua Liên hệ 02 năm
29 Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV12D (1.5Hp) Inverter cao cấp AQA-KCHV12D Aqua Liên hệ 02 năm
30 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9F (1.0Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV9F Aqua Liên hệ 02 năm
31 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12F (1.5Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV12F Aqua Liên hệ 02 năm
32 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9N (1.0Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV9N Aqua Liên hệ 02 năm
33 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12N (1.5Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV12N Aqua Liên hệ 02 năm
34 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18N (2.0Hp) Inverter cao cấp KCRV18N Aqua Liên hệ 02 năm
35 Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18F (2.0Hp) Inverter cao cấp AQA-KCRV18F Aqua Liên hệ 02 năm
36 Máy Lạnh Funiki SC18MMC (2.0Hp) SC18MMC Funiki Liên hệ
37 Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp) SC12MMC Funiki Liên hệ
38 Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp) SC09MMC Funiki Liên hệ
39 Máy Lạnh inverter Hitachi RAS-X13CGV/RAC-SX13CGV (1.5Hp) RAS-X13CGV/RAC-SX13CGV Hitachi Liên hệ 02 năm
40 Máy Lạnh Hitachi RAS-SD10CD (1.5Hp) RAS-SD10CD Hitachi Liên hệ 02 năm
41 Máy Lạnh Inverter Hitachi RAS-X10CGV (1.0Hp) RAS-X10CGV Hitachi Liên hệ 02 năm
42 Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp) RAS-F10CG Hitachi 6.400.000đ 02 năm
43 Máy Lạnh Reetech RT24-BF-A /RC24-BF-A (2.5Hp) RT24-BF-A /RC24-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
44 Máy Lạnh Reetech RT18-DE-A/RC18-DE-A (2.0Hp) RT18-DE-A/RC18-DE-A Reetech Liên hệ 02 năm
45 Máy Lạnh Reetech RT18-BF-A /RC18-BF-A (2.0Hp) RT18-BF-A /RC18-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
46 Máy Lạnh Reetech inverter RTV12-BF-A (1.5 Hp) RTV12-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
47 Máy Lạnh Reetech RT12-DE-A/RC12-DE-A (1.5Hp) RT12-DE-A/RC12-DE-A Reetech Liên hệ 02 năm
48 Máy Lạnh Reetech inverter RTV9-BF-A (1.0Hp) RTV9-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
49 Máy Lạnh Reetech RT12-BF-A /RC12-BF-A (1.5Hp) RT12-BF-A /RC12-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
50 Máy Lạnh Reetech RT9-DE-A/RC9-DE-A (1.0Hp) RT9-DE-A/RC9-DE-A Reetech Liên hệ 02 năm
51 Máy Lạnh Reetech RT9-BF-A/RC9-BF-A (1.0Hp) RT9-BF-A/RC9-BF-A Reetech Liên hệ 02 năm
52 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A1 (1.0Hp) ESM09CRM-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
53 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A1 (1.5Hp) ESM12CRM-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
54 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM-A4 (1.5Hp) ESM12CRM-A4 Electrolux Liên hệ 02 năm
55 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A4 (1.0Hp) ESM09CRM-A4 Electrolux Liên hệ 02 năm
56 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM-A3 (1.0Hp) ESM09CRM-A3 Electrolux Liên hệ 02 năm
57 Máy lạnh Electrolux ESM18CRM-A1 (2.0Hp) ESM18CRM-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm
58 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-A1 (2.0Hp) ESV18CRO-A1 Electrolux 12.700.000đ 02 năm
59 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRO-A1 (1.5Hp) ESV12CRO-A1 Electrolux 8.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
60 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRO-A1 (1.0Hp) ESV09CRO-A1 Electrolux 7.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
61 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRO-D1 (2.0Hp) ESV18CRO-D1 Electrolux Liên hệ 02 năm
62 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRO-D1 (1.5Hp) ESV12CRO-D1 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
63 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRO-D1 (1.0Hp) ESV09CRO-D1 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
64 Máy Lạnh Inverter Electrolux ESV12CRK-A2 (1.5Hp) ESV12CRK-A2 Electrolux Liên hệ 02 năm
65 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A3 (2.0Hp) ESV18CRK-A3 Electrolux Liên hệ 02 năm
66 Máy Lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A2 (1.0 Hp) ESV09CRK-A2 Electrolux Liên hệ 02 năm
67 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRK-A4 (1.5Hp) ESV12CRK-A4 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
68 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV12CRK-A1 (1.5Hp) ESV12CRK-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
69 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A4 (1.0Hp) ESV09CRK-A4 Electrolux Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
70 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV09CRK-A1 (1.0Hp) ESV09CRK-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm
71 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A1 (2.0Hp) ESV18CRK-A1 Electrolux Liên hệ 02 năm
72 Máy lạnh Electrolux Inverter ESV18CRK-A4 (2.0Hp) ESV18CRK-A4 Electrolux Liên hệ 02 năm
73 Máy Lạnh Midea MSMA-18CRN1 (2.0Hp) MSMA-18CRN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
74 Máy lạnh Midea Inverter MSMAI-10CRDN1 (1.0Hp) MSMAI-10CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
75 Máy lạnh Midea Inverter MSMAI-13CRDN1 (1.5Hp) MSMAI-13CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
76 Máy lạnh Midea MSMA3-10CRN1 (1.0Hp) MSMA3-10CRN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
77 Máy lạnh Midea MSMA3-18CRN1 (2.0Hp) MSMA3-18CRN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
78 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-10CRDN1 (1.0Hp) MSMAIII-10CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
79 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-13CRDN1 (1.5Hp) MSMAIII-13CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
80 Máy lạnh Midea Inverter MSMAIII-18CRDN1 (2.0Hp) MSMAIII-18CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
81 Máy lạnh Midea Inverter Wifi MSVP-10CRDN1 (1.0Hp) MSVP-10CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
82 Máy lạnh Midea Inverter Wifi MSVP-13CRDN1 (1.5Hp) MSVP-13CRDN1 Midea Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
83 Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp) RAS-H24U2KSG-V Toshiba Liên hệ 02 năm
84 Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V (2.0Hp) RAS-H18U2KSG-V Toshiba Liên hệ 02 năm
85 Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp) RAS-H13U2KSG-V Toshiba 9.300.000đ 02 năm
86 Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp) RAS-H10U2KSG-V Toshiba Liên hệ 02 năm
87 Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H24PKCVG-V (2.5 Hp) RAS-H24PKCVG-V Toshiba Liên hệ 02 năm
88 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM60VA (2.5 Hp) MS-HM60VA Mitsubishi Electric 18.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
89 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM50VA (2.0Hp) MS-HM50VA Mitsubishi Electric 13.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
90 Máy Lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-GM24VA (2.5 Hp) MSY-GM24VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
91 Máy lạnh Mitsubishi Electric inverter MSY-GM18VA (2.0Hp) MSY-GM18VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
92 Máy Lạnh Inverter Mitsubishi Electric MSY-GH13VA (1.5 Hp) MSY-GH13VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
93 Máy Lạnh Sharp AH-A25SEW (1.0Hp) AH-A25SEW Sharp 5.700.000đ 01 năm
94 Máy lạnh Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) AH-A9UEW Sharp 5.000.000đ 01 năm
95 Máy lạnh Sharp AH-A12UEW (1.5Hp) AH-A12UEW Sharp 7.100.000đ 01 năm
96 Máy lạnh Sharp AH-A25UEW (1.0Hp) AH-A25UEW Sharp Liên hệ 01 năm
97 Máy lạnh Sharp Inverter Wifi AH-XP13VXW (1.5Hp) AH-XP13VXW Sharp Liên hệ 01 năm
98 Máy lạnh Sharp Inverter Wifi AH-XP10VXW (1.0Hp) AH-XP10VXW Sharp Liên hệ 01 năm
99 Máy lạnh Sharp Inverter AH-X24VEW (2.5Hp) AH-X24VEW Sharp Liên hệ 01 năm
100 Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp) N9VKH-8 Panasonic 7.300.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
101 Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp) N12VKH-8 Panasonic 9.400.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
102 Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp) N18VKH-8 Panasonic 14.600.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
103 Máy lạnh Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp) N24VKH-8 Panasonic 20.300.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
104 Máy lạnh Panasonic Inverter XU24UKH-8 (2.5Hp) XU24UKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
105 Máy lạnh Panasonic Inverter XU9UKH-8 (1.0Hp) XU9UKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
106 Máy lạnh Panasonic Inverter XU12UKH-8 (1.5Hp) XU12UKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
107 Máy lạnh LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter V13API LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
108 Máy lạnh Panasonic Inverter XU18UKH-8 (2.0Hp) XU18UKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
109 Máy lạnh Panasonic N9SKH-8 (1.0Hp) N9SKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
110 Máy lạnh Panasonic N24UKH-8 (2.5Hp) N24UKH-8 Panasonic Liên hệ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
111 Máy Lạnh Samsung AR09MCFTBURNSV (1.0Hp) AR09MCFTBURNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
112 Máy lạnh Samsung Inverter AR13KVSDNWK (1.5Hp) AR13KVSDNWK Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
113 Máy lạnh Samsung AR10NVFHGWKNSV (1.0Hp) Inverter AR10NVFHGWKNSV Samsung 8.700.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
114 Máy lạnh Samsung Inverter AR12MVFHGWKNSV (1.5Hp) AR12MVFHGWKNSV Samsung 9.700.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
115 Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFHGWKNSV (1.0Hp) AR10MVFHGWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
116 Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFTAGMNSV (1.0Hp) AR10NVFTAGMNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
117 Máy lạnh Samsung Inverter AR18MVFHGWKNSV (2.0Hp) AR18MVFHGWKNSV Samsung 16.100.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
118 Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFXAWKNSV (1.0Hp) AR10NVFXAWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
119 Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFHGWKNSV (2.5Hp) AR24NVFHGWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
120 Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSBWKNSV (1.0Hp) AR10MVFSBWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
121 Máy lạnh Samsung Inverter AR13NVFXAWKNSV (1.5Hp) AR13NVFXAWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
122 Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFSLWKNSV (2.5Hp) AR24NVFSLWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
123 Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSCURNSV (1.0Hp) AR10MVFSCURNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
124 Máy lạnh Samsung Inverter AR13MVFSBWKNSV (1.5Hp) AR13MVFSBWKNSV Samsung Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
125 Máy Lạnh Casper Roadster Inverter 1 chiều IC-24TL11 (3.0Hp) IC-24TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
126 Máy Lạnh CONCEPT 1 chiều EC-18TL11 (2.0Hp) EC-18TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
127 Máy Lạnh CONCEPT 1 chiều EC-24TL11 (3.0Hp) EC-24TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
128 Máy Lạnh Casper Roadster Inverter 1 chiều IC-18TL11 (2.0Hp) IC-18TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
129 Máy Lạnh Casper Roadster Inverter 1 chiều IC-12TL11 (1.5Hp) IC-12TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
130 Máy Lạnh Casper Roadster Inverter 1 chiều IC-09TL11 (1.0Hp) IC-09TL11 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
131 Máy Lạnh Casper Turismo Inverter 1 chiều IC-24TL33 (3.0Hp) IC-24TL33 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
132 Máy Lạnh Casper Turismo Inverter 1 chiều IC-18TL33 (2.0Hp) IC-18TL33 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
133 Máy Lạnh Casper Turismo Inverter 1 chiều IC-09TL33 (1.0Hp) IC-09TL33 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
134 Máy Lạnh Casper Concord Inverter 2 chiều IH-12TL22 (1.5Hp) IH-12TL22 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
135 Máy Lạnh Casper Concord Inverter 2 chiều IH-09TL22 (1Hp) IH-09TL22 Casper Liên hệ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
136 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CMP-5 SRK09CMP-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
137 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều 1 HP SRK25ZMP-S5 SRK25ZMP-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
138 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều 1 HP SRK25ZJ-S5 SRK25ZJ-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
139 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 chiều 1 HP SRK28HG-5 SRK28HG-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
140 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK09CRR-S5 SRK09CRR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
141 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1 HP SRK10CLV-5 SRK10CLV-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
142 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều 1.5 HP SRK35ZMP-S5 SRK35ZMP-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
143 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều 1.5 HP SRK35ZJ-S5 SRK35ZJ-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
144 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 chiều 1.5 HP SRK40HG-5 SRK40HG-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
145 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 1.5 HP SRK12CM-5 SRK12CM-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
146 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều SRK45ZMP-S5 (2Hp) 581 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
147 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều SRK50ZJ-S5 (2.0Hp) SRK50ZJ-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
148 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0Hp) SRK18CL-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
149 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 chiều SRK52HE-5 (2.5Hp) SRK52HE-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
150 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CK-5 (3.0Hp) SRK24CK-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
151 Máy lạnh Mitsubishi Heavy 2 chiều SRK71HE-5 (3.0Hp) SRK71HE-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
152 Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 chiều SRK71ZK-S5 (3.0Hp) SRK71ZK-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
153 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp) SRK24CS-S5 Mitsubishi Heavy 17.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
154 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp) SRK25CSS-S5 Mitsubishi Heavy 20.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
155 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp) SRK19CSS-S5 Mitsubishi Heavy 16.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
156 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp) SRK18CS-S5 Mitsubishi Heavy 13.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
157 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp) SRK09CTR-S5 Mitsubishi Heavy 7.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
158 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp) SRK12CT-S5 Mitsubishi Heavy 9.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
159 Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 2 HP B18ENB B18ENB LG Liên hệ 01 năm
160 Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 1 HP B10ENB B10ENB LG Liên hệ 01 năm
161 Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENB V24ENB LG Liên hệ 01 năm
162 Máy lạnh LG inverter 2 HP V18ENB V18ENB LG Liên hệ 01 năm
163 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13ENB V13ENB LG Liên hệ 02 năm
164 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENB V10ENB LG Liên hệ 02 năm
165 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APB V13APB Liên hệ 01 năm
166 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10APB V10APB LG Liên hệ 01 năm
167 Máy Lạnh 2 chiều LG 1.5 HP H12ENB H12ENB LG Liên hệ 02 năm
168 Máy Lạnh 2 chiều LG 1 HP H09ENB H09ENB LG Liên hệ 02 năm
169 Máy lạnh LG 1.5 HP S12ENA S12ENA LG Liên hệ 02 năm
170 Máy lạnh LG 1 HP S09ENA S09ENA LG Liên hệ 02 năm
171 Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENC V24ENC LG Liên hệ 02 năm
172 Máy Lạnh LG Inverter 2 HP V18ENC V18ENC LG Liên hệ 02 năm
173 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENC V10ENC LG Liên hệ 02 năm
174 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP B24ENC B24ENC LG Liên hệ 02 năm
175 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18ENC B18ENC LG Liên hệ 02 năm
176 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13ENC B13ENC LG Liên hệ 02 năm
177 Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10ENC B10ENC LG Liên hệ 02 năm
178 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13BPB V13BPB LG Liên hệ 01 năm
179 Máy lạnh LG inverter 1 HP V10BPB V10BPB LG Liên hệ 01 năm
180 Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APM V13APM LG Liên hệ 02 năm
181 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APM V10APM LG Liên hệ 02 năm
182 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APC V13APC LG Liên hệ 02 năm
183 Máy Lạnh LG Smart Inverter 1.5 HP V13END V13END LG Liên hệ 02 năm
184 Máy Lạnh LG Smart Inverter 1 HP V10END V10END LG Liên hệ 02 năm
185 Máy lạnh LG 1 HP S09ENM S09ENM LG Liên hệ 02 năm
186 Máy Lạnh LG inverter 1.5 HP V13APD V13APD LG Liên hệ 02 năm
187 Máy Lạnh LG inverter 1 HP V10APD V10APD LG Liên hệ 02 năm
188 Máy lạnh LG inverter 2 HP V18END V18END LG Liên hệ 02 năm
189 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENP V10ENP LG Liên hệ 02 năm
190 Máy lạnh LG 1 HP S09EN3 S09EN3 LG Liên hệ 02 năm
191 Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24END V24END LG Liên hệ 02 năm
192 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENQ V10ENQ LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
193 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENR V13ENR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
194 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APR V13APR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
195 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APR V10APR LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
196 Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENF V13ENF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
197 Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENF V10ENF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
198 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 3 HP B24END B24END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
199 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18END B18END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
200 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END B13END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
201 Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END B10END LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
202 Máy lạnh LG V10API (1.0Hp) Wifi / Inverter V10API LG 9.800.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
203 Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF V13APF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
204 Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF V10APF LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
205 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha FVRN140BXV1V Daikin 45.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
206 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha FVRN125BXV1V Daikin 36.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
207 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha FVRN100BXV1V Daikin 34.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
208 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha FVRN100BXV1V Daikin 33.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
209 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha FVRN71BXV1V Daikin 29.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
210 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 1 Pha FVRN71BXV1V Daikin 27.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
211 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T43KD2H5 inverter CS-T43KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
212 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T34KD2H5 inverter CS-T34KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
213 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T24KD2H5 inverter CS-T24KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
214 Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T19KD2H5 CS-T19KD2H5 Panasonic Liên hệ 01 năm
215 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP) SRR60ZM-S Mitsubishi Heavy 11.850.000đ 02 năm
216 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP) SRR50ZM-S Mitsubishi Heavy 10.950.000đ 02 năm
217 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP) SRR35ZM-S Mitsubishi Heavy 10.300.000đ 02 năm
218 Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP) SRR25ZM-S Mitsubishi Heavy 9.650.000đ 02 năm
219 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) - 3 pha ARG90ELC3 General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
220 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG60AUAK (6.5Hp) - 3 pha ARG60AUAK General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
221 Máy lanh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) - 3 Pha ARG45ALC3 General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
222 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG36ALD3 (4.0Hp) - 3 pha ARG36ALD3 General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
223 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG30ALC (3.5Hp) ARG30ALC General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
224 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp) FDUM100CR-S5 Mitsubishi Electric Liên hệ
225 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG25ALC (3.0Hp) ARG25ALC General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
226 Máy lạnh giấu trần ống gió ARG18ALCH (2.0Hp) ARG18ALCH General Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
227 Máy lạnh áp trần Midea MUB-60CR (6.0Hp) - 3 pha MUB-60CR Midea 33.750.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
228 Máy lạnh áp trần Midea MUB-50CR (5.0Hp) - 3 pha MUB-50CR Midea 32.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
229 Máy lạnh áp trần Midea MUB-36CR (4.0Hp) MUB-36CR Midea 27.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
230 Máy lạnh áp trần Midea MUB-28CR (3.0Hp) MUB-28CR Midea 20.650.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
231 Máy lạnh Daikin FTC25NV1V (1.0Hp) Gas R32 FTC25NV1V Daikin 7.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
232 Máy lạnh Daikin FTC35NV1V (1.5Hp) Gas R32 FTC35NV1V Daikin 9.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
233 Máy lạnh Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) Gas R32 FTC50NV1V Daikin 14.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
234 Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32 FTC60NV1V Daikin 20.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
235 Máy lạnh FTNE25MV1V9 (1.0Hp) Gas R410A FTNE25MV1V9 Daikin 7.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
236 Máy lạnh Daikin FTNE35MV1V9 (1.5Hp) Gas R410A FTNE35MV1V9 Daikin 9.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
237 Máy lạnh Daikin FTNE50MV1V (2.0Hp) Gas R410A FTNE50MV1V Daikin 15.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
238 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp) MS-HP25VF Mitsubishi Electric 6.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
239 Máy lạnh Daikin FTNE60MV1V (2.5Hp) Gas 410A FTNE60MV1V Daikin 20.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
240 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp) MS-HP35VF Mitsubishi Electric 8.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
241 Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp) FTV25BXV1V9 Daikin 7.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
242 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp) MS-HP50VF Mitsubishi Electric 13.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
243 Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V9 (1.5Hp) FTV35BXV1V9 Daikin 9.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
244 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV (1.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM25RVMV Daikin 3.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
245 Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM25VA (1.0Hp) HM25VA Mitsubishi Electric 7.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
246 Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V (2.0Hp) FTV50BXV1V Daikin 14.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
247 Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 3MKM52RVMV Daikin 23.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
248 Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM35VA (1.5Hp) HM35VA Mitsubishi Electric 9.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
249 Máy lạnh Daikin FTV60BXV1V (2.5Hp) FTV60BXV1V Daikin 19.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
250 Máy lạnh Daikin FTKQ25SAVMV (1.0Hp) inverter FTKQ25SAVMV Daikin 8.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
251 Máy lạnh Mitsubishi Electric HM50VA (2.0Hp) HM50VA Mitsubishi Electric 13.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
252 Máy lạnh Daikin FTKQ35SAVMV (1.5Hp) Inverter FTKQ35SAVMV Daikin 10.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
253 Máy lạnh Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp) HM60VA Mitsubishi Electric 18.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
254 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV (1.5Hp) Inverter - Gas R32 CTKM35RVMV Daikin 4.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
255 Máy lạnh Daikin FTKQ50SAVMV (2.0Hp) inverter FTKQ50SAVMV Daikin 21.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
256 Máy lạnh Mitsubishi Electric HL25VC (1.0Hp) HL25VC Mitsubishi Electric 7.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
257 Dàn nóng Multi Daikin 4MKM68RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R32 4MKM68RVMV Daikin 29.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
258 Máy lạnh Daikin FTKQ60SVMV (2.5Hp) inverter FTKQ60SVMV Daikin 24.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
259 Máy lạnh Mitsubishi Electric HL35VC (1.5Hp) HL35VC Mitsubishi Electric 9.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
260 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter MSY-JP25VF Mitsubishi Electric 8.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
261 Máy lạnh Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) Inverter FTKS25GVMV Daikin 11.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
262 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter MSY-JP35VF Mitsubishi Electric 10.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
263 Máy lạnh Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) Inverter FTKS35GVMV Daikin 13.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
264 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM50RVMV Daikin 6.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
265 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter MSY-JP50VF Mitsubishi Electric 18.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
266 Máy lạnh Daikin FTKS50GVMV (2.0Hp) Inverter FTKS50GVMV Daikin 20.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
267 Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV (3.5Hp) Inverter - Gas R32 4MKM80RVMV Daikin 34.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
268 Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5 Hp) Inverter MSY-JP60VF Mitsubishi Electric 24.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
269 Máy lạnh Daikin FTKS60GVMV (2.5Hp) inverter FTKS60GVMV Daikin 28.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
270 Máy lạnh Daikin FTKS71GVMV (3.0Hp) Inverter FTKS71GVMV Daikin 32.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
271 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter GH10VA Mitsubishi Electric 9.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
272 Máy lạnh Daikin FTKC25TAVMV (1.0Hp) Inverter FTKC25TAVMV Daikin 9.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
273 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter GH13VA Mitsubishi Electric 12.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
274 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM71RVMV (3.0Hp) Inverter - Gas R32 CTKM71RVMV Daikin 8.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
275 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV (2.5Hp) Inverter - Gas R32 CTKM60RVMV Daikin 8.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
276 Máy lạnh Daikin FTKC35TAVMV (1.5Hp) inverter FTKC35TAVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
277 Máy lạnh Mitsubishi Electric GH18VA (2.0Hp) inverter GH18VA Mitsubishi Electric 18.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
278 Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV (4.0Hp) Inverter - Gas R32 5MKM100RVMV Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
279 Máy lạnh Daikin FTKC50TVMV (2.0Hp) Inverter FTKC50TVMV Daikin 18.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
280 Máy lạnh Daikin FTKC60TVMV (2.5Hp) Inverter FTKC60TVMV Daikin 26.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
281 Dàn nóng Multi Daikin S MCK50RVMV (2.0Hp) Inverter MCK50RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
282 Máy lạnh Daikin FTKC71TVMV (3.0Hp) Inverter FTKC71TVMV Daikin 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
283 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin S CTKC35RVMV (1.5Hp) Inverter CTKC35RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
284 Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC25RVMV (1.0Hp) Inverter FTKC25VM Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
285 Máy lạnh Daikin FTKV25NVMV (1.0Hp) inverter cao cấp FTKV25NVMV Daikin 11.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
286 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) FHNQ13MV1 Daikin 15.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
287 Máy lạnh LG V24APQ (2.5Hp) inverter xua muỗi V24APQ LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
288 Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG (2.0Hp) Inverter 3MKS50ESG Daikin 23.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
289 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp) FVRN71AXV1 Daikin 28.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
290 Máy lạnh Daikin FTKV35NVMV (1.5Hp) inverter cao cấp FTKV35NVMV Daikin 13.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
291 Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp) N09SKH-8 Panasonic 7.050.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
292 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) FHNQ18MV1 Daikin 19.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
293 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM (1.0Hp) Inverter FTKS25DVM Daikin 4.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
294 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp) FVRN100AXV1 Daikin 34.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
295 Máy lạnh Daikin FTKV50NVMV (2.0Hp) inverter cao cấp FTKV50NVMV Daikin 21.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
296 Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp) FDBNQ09MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
297 Máy lạnh Casper EC-09TL22 (1.0Hp) EC-09TL22 Casper 5.400.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
298 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) FHNQ21MV1 Daikin 23.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
299 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ25BV1B9 (1.0Hp) Inverter FFQ25BV1B9 Daikin 8.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
300 Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp) 20190730-265 Panasonic 8.950.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
301 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp) FVRN125AXV1 Daikin 38.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
302 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) FCNQ13MV1 Daikin 18.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
303 Máy lạnh Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp FTKV60NVMV Daikin 30.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
304 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp) FDBNQ13MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
305 Máy lạnh Casper EC-12TL22 (1.5Hp) EC-12TL22 Casper 6.950.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
306 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter SRK25ZS-S Mitsubishi Heavy 4.650.000đ 02 năm
307 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp) FHNQ24MV1 Daikin 26.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
308 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB (1.0Hp) Inverter FDKS25CAVMB Daikin 8.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
309 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp) FVRN140AXV1 Daikin 47.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
310 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) FCNQ18MV1 Daikin 22.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
311 Máy lạnh Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp FTKV71NVMV Daikin 34.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
312 Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp) N18TKH-8 Panasonic 14.600.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
313 Máy lạnh Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp FTKM25SVMV Daikin 13.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
314 Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp) FDBNQ18MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
315 Máy lạnh Casper EC-18TL22 (2.0Hp) EC-18TL22 Casper 10.300.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
316 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter SRK35ZS-S Mitsubishi Heavy 5.150.000đ 02 năm
317 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) FHNQ30MV1 Daikin 26.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
318 Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG (3.0Hp) Inverter 3MKS71ESG Daikin 28.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
319 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter FVQ71CVEB Daikin 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
320 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) FCNQ21MV1 Daikin 27.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
321 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp) SL-2AKLDR1.TH Mitsubishi Electric 21.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
322 Máy lạnh Panasonic N24TKH-8 (2.5Hp) N24TKH-8 Panasonic 20.300.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
323 Máy lạnh Panasonic PU9VKH-8 (1.0Hp) Inverter PU9VKH-8 Panasonic 9.150.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
324 Máy lạnh Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp FTKM35SVMV Daikin 16.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
325 Máy lạnh giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp) FDBNQ21MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
326 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn FDE71VG Mitsubishi Heavy 34.600.000đ 02 năm
327 Máy lạnh Casper EC-24TL22 (2.5Hp) EC-24TL22 Casper 14.300.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
328 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter SRK50ZS-S Mitsubishi Heavy 7.400.000đ 02 năm
329 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) FHNQ36MV1 Daikin 30.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
330 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM (1.5Hp) Inverter FTKS35DVM Daikin 4.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
331 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha FVQ100CVEB-1pha Daikin 50.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
332 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) FCNQ26MV1 Daikin 30.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
333 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM (2.0Hp) PL-2BAKLCM (2.0Hp) Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
334 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp) SRK10CRS-S5 Mitsubishi Heavy 7.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
335 Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp) S09EN LG Liên hệ 02 năm
336 Máy lạnh Panasonic PU9TKH-8 (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn PU9TKH-8 Panasonic 8.750.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
337 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9JA (1.0Hp) AQA-KCR9JA Aqua 5.650.000đ 02 năm
338 Máy lạnh Panasonic PU12VKH-8 (1.5Hp) Inverter PU12VKH-8 Panasonic 11.100.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
339 Máy lạnh Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) inverter cao cấp FTKM50SVMV Daikin 25.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
340 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp) FDMNQ26MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
341 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn FDC90 Mitsubishi Heavy 41.500.000đ 02 năm
342 Máy lạnh Casper LC-09TL11 (1.0Hp) cao cấp LC-09TL22 Casper 5.650.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
343 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter SRK60ZMX-S Mitsubishi Heavy 8.650.000đ 02 năm
344 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) FHNQ42MV1 Daikin 33.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
345 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ35BV1B9 (1.5Hp) Inverter FFQ35BV1B9 Daikin 9.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
346 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha FVQ100CVEB-3pha Daikin 52.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
347 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) FCNQ30MV1 Daikin 31.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
348 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp) PL-2.5BAKLCM Mitsubishi Electric 27.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
349 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp) SRK13CRS-S5 Mitsubishi Heavy 10.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
350 Máy lạnh LG S12EN (1.5Hp) S12EN LG Liên hệ 02 năm
351 Máy lạnh Panasonic PU12TKH-8 (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn PU12TKH-8 Panasonic 10.700.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
352 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12JA (1.5 Hp) AQA-KCR12JA Aqua 6.500.000đ 02 năm
353 Máy lạnh Panasonic PU18VKH-8 (2.0Hp) Inverter PU18VKH-8 Panasonic 17.600.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
354 Máy lạnh Daikin FTKM60SVMV (2.5Hp) Inverter cao cấp FTKM60SVMV Daikin 35.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
355 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp) FDMNQ30MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
356 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn FDC100 Mitsubishi Heavy 45.600.000đ 02 năm
357 Máy lạnh Casper LC-12TL22 (1.5Hp) cao cấp LC-12TL22 Casper 7.200.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
358 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter FDTC25VF Mitsubishi Heavy 7.650.000đ 02 năm
359 Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) FHNQ48MV1 Daikin 36.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
360 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB (1.0Hp) Inverter FDKS25EAVMB Daikin 8.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
361 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 1 pha FVQ125CVEB-1 pha Daikin 54.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
362 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp) PC-3KAK Mitsubishi Electric 33.250.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
363 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) FCNQ36MV1 Daikin 35.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
364 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp) PL-3BAKLCM Mitsubishi Electric 28.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
365 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0Hp) SRK18CL-5 Mitsubishi Heavy 12.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
366 Máy lạnh LG S18EN (2.0Hp) S18EN LG Liên hệ 02 năm
367 Máy lạnh Panasonic PU18TKH-8 (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn PU18TKH-8 Panasonic 17.450.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
368 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9KB (1.0 Hp) AQA-KCR9KB Aqua 5.650.000đ 02 năm
369 Máy lạnh Panasonic PU24VKH-8 (2.5Hp) Inverter PU24VKH-8 Panasonic 23.200.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
370 Máy lạnh Daikin FTKM71SVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp FTKM71SVMV Daikin 39.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
371 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp) FDMNQ36MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
372 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE100VG Mitsubishi Heavy 52.400.000đ 02 năm
373 Máy lạnh Casper LC-18TL22 (2.0Hp) cao cấp LC-18TL22 Casper 12.500.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
374 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter FDTC35VF Mitsubishi Heavy 8.700.000đ 02 năm
375 Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter FHA50BVMV Daikin 25.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
376 Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG (3.5Hp) Inverter 4MKS80ESG Daikin 33.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
377 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 3 pha FVQ125CVEB-3pha Daikin 57.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
378 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp) PC-4KAK Mitsubishi Electric 39.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
379 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (5.0Hp) FCNQ42MV1 Daikin 39.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
380 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp) PL-4BAKLCM Mitsubishi Electric 33.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
381 Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp) S18PU1H5 Panasonic 22.600.000đ 01 năm
382 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS (2.5Hp) SRK24CS Mitsubishi Heavy 17.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
383 Máy lạnh LG S24EN (2.5Hp) S24EN LG Liên hệ 02 năm
384 Máy lạnh Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp) RAS-H10QKSG-V Toshiba 6.700.000đ 02 năm
385 Máy lạnh Panasonic PU24TKH-8 (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn PU24TKH-8 Panasonic 23.000.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
386 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12KB (1.5 Hp) AQA-KCR12KB Aqua 6.500.000đ 02 năm
387 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp) FDMNQ42MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
388 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE100VG-3pha Mitsubishi Heavy 54.350.000đ 02 năm
389 Máy lạnh Casper LC-24TL22 (2.5Hp) cao cấp LC-24TL22 Casper 16.300.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
390 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter FDTC50VF Mitsubishi Heavy 9.950.000đ 02 năm
391 Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter FHA60BVMV Daikin 31.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
392 Máy lạnh LG V18APQ (2.0Hp) inverter xua muỗi V18APQ LG Liên hệ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
393 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM (2.0Hp) Inverter FTKS50FVM Daikin 6.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
394 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 1 pha FVQ140CVEB-1pha Daikin 59.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
395 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp) PC-5KAK Mitsubishi Electric 45.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
396 Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.5Hp) FCNQ48MV1 Daikin 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
397 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp) PL-5BAKLCM Mitsubishi Electric 38.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
398 Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp) S22PU1H5 Panasonic 24.850.000đ 01 năm
399 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp) SRK10CLV-5 Mitsubishi Heavy 7.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
400 Máy lạnh Sharp AH-A9SEW (1.0Hp) AH-A9SEW Sharp 5.000.000đ 01 năm
401 Máy lạnh Daikin FTKJ25NVMVW (1.0Hp) Inverter model Châu Âu FTKJ25NVMVW Daikin 20.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
402 Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp) RAS-H13QKSG-V Toshiba 8.950.000đ 02 năm
403 Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0Hp) Inverter cao cấp U9VKH-8 Panasonic 9.950.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
404 Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18KB (2.0Hp) AQA-KCR18KB Aqua 10.200.000đ 02 năm
405 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-09TL22 (1.0Hp) SC-09TL22 Casper 7.100.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
406 Máy lạnh LG Inverter V10ENWN (1.0 Hp) V10ENWN LG 7.000.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
407 Máy lạnh giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp) FDMNQ48MV1 Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
408 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE125VG Mitsubishi Heavy 56.150.000đ 02 năm
409 Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter FDTC60VF Mitsubishi Heavy 10.300.000đ 02 năm
410 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha FHA71BVMV-1pha Daikin 32.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
411 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ50BV1B9 (2.0Hp) Inverter FFQ50BV1B9 Daikin 11.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
412 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 3 pha FVQ140CVEB-3pha Daikin 62.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
413 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp) PC-6KAK Mitsubishi Electric 50.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
414 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter FCQ50KAVEA Daikin 27.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
415 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp) PL-6BAKLCM Mitsubishi Electric 43.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
416 Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp) S25PU1H5 Panasonic 26.700.000đ 01 năm
417 Máy lạnh Carrier CER 010 (1.0Hp) CER-010 Carrier 7.400.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
418 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CLV-5 (1.5Hp) SRK13CLV-5 Mitsubishi Heavy 10.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
419 Máy lạnh Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) AH-A12SEW Sharp 7.100.000đ 01 năm
420 Máy lạnh Daikin FTKJ35NVMVW (1.5Hp) Inverter model Châu Âu FTKJ35NVMVW Daikin 26.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
421 Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG (2.0Hp) RAS-H18U2KSG Toshiba 14.000.000đ 02 năm
422 Máy lạnh Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp) Inverter cao cấp U12VKH-8 Panasonic 11.900.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
423 Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha FHA71BVMV-3pha Daikin 34.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
424 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-12TL22 (1.5Hp) SC-12TL22 Casper 8.800.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
425 Máy lạnh LG Inverter V13ENS (1.5 Hp) V13ENS LG 8.150.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
426 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter FBQ50EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
427 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE125VG-3pha Mitsubishi Heavy 59.400.000đ 02 năm
428 Máy lạnh General ASGA09BMTA-A (1.0Hp) ASGA09BMTA-A General 7.150.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
429 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter SCM45ZM-S Mitsubishi Heavy 17.800.000đ 02 năm
430 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB (1.5Hp) Inverter FDKS35CAVMB Daikin 8.750.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
431 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha FVGR05NV1-3pha Daikin 62.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
432 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) inverter PCY-P18KA Mitsubishi Electric 39.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
433 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter FCQ60KAVEA Daikin 33.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
434 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter PLY-P18BALCM Mitsubishi Electric 35.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
435 Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp) S30PU1H5 Panasonic 32.650.000đ 01 năm
436 Máy lạnh Carrier CER 013 (1.5Hp) CER-013 Carrier 9.700.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
437 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 (2.0Hp) SRK19CLS-5 Mitsubishi Heavy 16.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
438 Máy lạnh Aqua AQA-KC9BGS7T (1.0Hp) AQA-KC9BGS7T Aqua 5.650.000đ 02 năm
439 Máy lạnh Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) AH-A18SEW Sharp 9.900.000đ 01 năm
440 Máy lạnh Daikin FTKJ50NVMVW (2.0Hp) Inverter model Châu Âu FTKJ50NVMVW Daikin 35.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
441 Máy lạnh Toshiba RAS-H24S3KS-V (2.5Hp) RAS-H24S3KS-V Toshiba 19.300.000đ 02 năm
442 Máy lạnh Panasonic U18VKH-8 (2.0Hp) Inverter cao cấp U18VKH-8 Panasonic 19.000.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
443 Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp) S40PU1H5 Panasonic 34.500.000đ 01 năm
444 Máy lạnh Sharp AH-X9VEW (1.0Hp) Inverter AH-X9VEW Sharp 6.400.000đ 01 năm
445 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-18TL22 (2.0Hp) SC-18TL22 Casper 12.800.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
446 Máy lạnh LG Inverter V18ENF (2.0 Hp) V18ENF LG 13.800.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
447 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter FBQ60EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
448 Máy lạnh Daikin FTXZ25NVMV (1.0Hp) inverter Ususara 7 FTXZ25NVMV Daikin 41.150.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
449 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha FDE140VG Mitsubishi Heavy 59.650.000đ 02 năm
450 Máy lạnh General ASGA12BMTA-A (1.5Hp) ASGA12BMTA-A General 8.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
451 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter SCM50ZM-S Mitsubishi Heavy 19.900.000đ 02 năm
452 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha FHA100BVMV-1pha Daikin 38.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
453 Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG (4.0Hp) Inverter 5MKS100LSG Daikin 41.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
454 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha FVGR06NV1-3pha Daikin 70.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
455 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) RF24/RC24 Reetech 20.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
456 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) inverter PCY-P24KA Mitsubishi Electric 41.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
457 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter FCQ71KAVEA Daikin 35.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
458 Máy lạnh âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) AT-C186PLE1 LG 21.500.000đ 02 năm
459 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter PLY-P24BALCM Mitsubishi Electric 36.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
460 Máy lạnh Carrier CER 018 (2.0 Hp) CER-018 Carrier 13.100.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
461 Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) SK-H092 Sumikura 5.650.000đ 02 năm
462 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK25CKS-5 (2.5Hp) SRK25CKS-5 Mitsubishi Heavy 19.150.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
463 Máy lạnh Aqua AQA-KC12BGS7T (1.5Hp) AQA-KC12BGS7T Aqua 6.700.000đ 02 năm
464 Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) inverter RAS-H10PKCVG-V Toshiba 10.300.000đ 02 năm
465 Máy lạnh Panasonic U24VKH-8 (2.5 Hp) Inverter cao cấp U24VKH-8 Panasonic 25.800.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
466 Máy lạnh Sharp inverter AH-X9UEW (1.0Hp) AH-X9UEW Sharp 7.100.000đ 01 năm
467 Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-24TL22 (2.5Hp) SC-24TL22 Casper 17.200.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
468 Máy lạnh LG Inverter V24ENF (2.5 Hp) V24ENF LG 17.000.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
469 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter FBQ71EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
470 Máy lạnh Daikin FTXZ35NVMV (1.5Hp) inverter Ususara 7 FTXZ35NVMV Daikin 44.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
471 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha FDE140VG-3pha Mitsubishi Heavy 64.000.000đ 02 năm
472 Máy lạnh General ASGA18FMTA-A (2.0Hp) ASGA18FMTA-A General 14.350.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
473 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter SCM60ZM-S Mitsubishi Heavy 21.900.000đ 02 năm
474 Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha FHA100BVMV-3pha Daikin 41.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
475 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM (2.5Hp) Inverter FTKS60FVM Daikin 8.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
476 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp) APF/AP0-210 Sumikura 19.500.000đ 02 năm
477 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha FVGR08NV1-3pha Daikin 84.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
478 Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp) RU12/RC12 Reetech 14.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
479 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) RF36/RC36 Reetech 27.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
480 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) inverter PCY-P30KA Mitsubishi Electric 42.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
481 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha FCQ100KAVEA-1pha Daikin 41.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
482 Máy lạnh âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) AT-C246PLEO LG 22.000.000đ 02 năm
483 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter PLY-P30BALCM Mitsubishi Electric 37.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
484 Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp) S45PU1H5 Panasonic 36.600.000đ 01 năm
485 Máy lạnh Carrier CER 024 (2.5 Hp) CER-024 Carrier 17.500.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
486 Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) SK-H120 Sumikura 6.850.000đ 02 năm
487 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng SRK10YT-S5 Mitsubishi Heavy 9.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
488 Máy lạnh Aqua AQA-KC18BGES8T (2.0Hp) AQA-KC18BGES8T Aqua 10.000.000đ 02 năm
489 Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp) RT9/RC9 Reetech 5.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
490 Máy lạnh Panasonic VU9SKH-8 (1.0Hp) inverter sang trọng VU9SKH-8 Panasonic 12.800.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
491 Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) inverter RAS-H13PKCVG-V Toshiba 12.050.000đ 02 năm
492 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV9WGSA (1.0 Hp) AQA-KRV9WGSA Aqua 6.300.000đ 02 năm
493 Máy lạnh Sharp inverter AH-X12UEW (1.5Hp) AH-X12UEW Sharp 9.300.000đ 01 năm
494 Máy lạnh Sharp Inverter AH-X12VEW (1.5Hp) AH-X12VEW Sharp Liên hệ 01 năm
495 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
496 Máy lạnh Daikin FTXZ50NVMV (2.0 Hp) inverter Ususara 7 FTXZ50NVMV Daikin 47.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
497 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp FDE40VG/SRC40ZMX-S Mitsubishi Heavy 30.100.000đ 02 năm
498 Máy lạnh General ASGA24FMTA-A (2.5Hp) ASGA24FMTA-A General 18.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
499 Máy lạnh Casper IC-09TL22 (1.0Hp) Inverter IC-09TL22 Casper 7.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
500 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter SCM71ZM-S Mitsubishi Heavy 23.900.000đ 02 năm
501 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha FHA125BVMA-1 pha Daikin 42.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
502 Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ60BV1B9 (2.5Hp) Inverter FFQ60BV1B9 Daikin 13.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
503 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp) APF/AP0-280 Sumikura 20.800.000đ 02 năm
504 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha FVGR10NV1-3pha Daikin 85.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
505 Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp) RU18/RC18 Reetech 16.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
506 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) RF48/RC48 Reetech 31.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
507 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) inverter PCY-P36KA Mitsubishi Electric 50.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
508 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 3 pha FCQ100KAVEA-3pha Daikin 43.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
509 Máy lạnh âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) AT-C368NLEO LG 29.300.000đ 02 năm
510 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp) APC/APO-180 Sumikura 18.200.000đ 02 năm
511 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter PLY-P36BALCM Mitsubishi Electric 43.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
512 Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp) S50PU1H5 Panasonic 41.100.000đ 01 năm
513 Máy lạnh Samsung AR09HCF (1.0Hp) AR09HCF Samsung 5.800.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
514 Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp) Ras-E10CZ Hitachi 6.750.000đ 01 năm
515 Máy lạnh Carrier CVUR 010 (1.0Hp) inverter CVUR-010 Carrier 9.800.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
516 Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) SK-H180 Sumikura 9.900.000đ 02 năm
517 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 (1.5Hp) Inverter sang trọng SRK13YT-S5 Mitsubishi Heavy 11.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
518 Máy lạnh LG V10EN (1.0Hp) inverter V10EN LG 7.000.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
519 Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp) RT12/RC12 Reetech 6.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
520 Máy lạnh Panasonic VU12SKH-8 (1.5Hp) inverter sang trọng VU12SKH-8 Panasonic 15.300.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
521 Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) inverter RAS-H18PKCVG-V Toshiba 17.100.000đ 02 năm
522 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV12WGSB (1.5 Hp) AQA-KRV12WGSB Aqua 7.750.000đ 02 năm
523 Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H10HKCVG-V (1.0 Hp) RAS-H10HKCVG-V Toshiba 7.700.000đ 02 năm
524 Máy lạnh Sharp Inverter AH-X18VEW (2.0Hp) AH-X18VEW Sharp 11.800.000đ 01 năm
525 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha FBQ100EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
526 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp FDE50VG/SRC50ZMX-S Mitsubishi Heavy 31.700.000đ 02 năm
527 Máy lạnh âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp) AC018HB4DED/ID Samsung 21.950.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
528 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter RAV-SE561UP Toshiba 24.100.000đ 01 năm
529 Máy lạnh âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp) CC-18TL11 Casper 19.400.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
530 Máy lạnh General ASGG09JLTB-V (1.0Hp) ASGG09JLTB-V General 9.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
531 Máy lạnh Casper IC-12TL22 (1.5Hp) Inverter IC-12TL22 Casper 8.700.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
532 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) GX-A18UCW Sharp 18.500.000đ 01 năm
533 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) inverter FDF71VD1/FDC71VNP Mitsubishi Heavy 51.900.000đ 02 năm
534 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter SCM80ZM-S Mitsubishi Heavy 26.400.000đ 02 năm
535 Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha FHA125BVMA-3pha Daikin 44.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
536 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35EAVMB (1.5Hp) Inverter FDKS35EAVMB Daikin 8.750.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
537 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp) PS-3GAKD Mitsubishi Electric 33.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
538 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp) APF/AP0-360 Sumikura 25.250.000đ 02 năm
539 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1 (10.0Hp)- 3 Pha FVPGR10NY1-3pha Daikin 87.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
540 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DL (3.0Hp) NP-C28DL Nagakawa 18.250.000đ 02 năm
541 Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp) D24DTH5 Panasonic 23.600.000đ 01 năm
542 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) AP-C246KLA0 LG 21.900.000đ 02 năm
543 Máy lạnh tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) RF60/RC60 Reetech 39.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
544 Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp) RU24/RC24 Reetech 19.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
545 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp) APL/APO-280 Sumikura 25.550.000đ 02 năm
546 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter PCY-P42KA Mitsubishi Electric 71.990.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
547 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 1 pha FCQ125KAVEA-1pha Daikin 45.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
548 Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp) CC18 Funiki 16.900.000đ 02 năm
549 Máy lạnh âm trần Midea MCD-18CRN1 (2.0Hp) MCD-18CRN1 Midea 16.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
550 Máy lạnh âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) AT-C488MLEO LG 33.900.000đ 02 năm
551 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp) APC/APO-240 Sumikura 22.600.000đ 02 năm
552 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter PLY-P42BALCM Mitsubishi Electric 60.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
553 Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) RGT18/RC18 Reetech 19.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
554 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T19KB4H52 (2.0Hp) inverter CS-T19KB4H52 Panasonic 32.350.000đ 01 năm
555 Máy lạnh Samsung AR12KCF (1.5Hp) AR12KCF Samsung 7.350.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
556 Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp) Ras-F13CF Hitachi 8.750.000đ 01 năm
557 Máy lạnh Midea MSMA-09CR (1.0Hp) MSMA-09CR Midea 4.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
558 Máy lạnh Carrier CVUR 013 (1.5Hp) inverter CVUR-013 Carrier 11.650.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
559 Máy lạnh Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp) SK-H240 Sumikura 14.200.000đ 02 năm
560 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)09TL (1.0Hp) NS-CA09TL Nagakawa 5.250.000đ 02 năm
561 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 (2.0Hp) Inverter sang trọng SRK18YT-S5 Mitsubishi Heavy 17.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
562 Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter V13EN LG 8.150.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
563 Máy lạnh Daikin FTKC71RVMV (3.0Hp) inverter tiêu chuẩn FTKC71RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
564 Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp) RT18/RC18 Reetech 9.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
565 Máy lạnh Panasonic VU18SKH-8 (2.0Hp) inverter sang trọng VU18SKH-8 Panasonic 25.500.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
566 Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV18WGSB (2.0Hp) AQA-KRV18WGSB Aqua 12.000.000đ 02 năm
567 Máy Lạnh Midea MSMA-10CRN1 (1.0Hp) MSMA-10CRN1 Midea 5.150.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
568 Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H13FKCVG-V (1.5Hp) RAS-H13FKCVG-V Toshiba 10.400.000đ 02 năm
569 Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter ATNQ18GPLE6 LG 22.300.000đ 01 năm
570 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp) FDUM50CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
571 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
572 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter - 3 pha PCY-P42KA-3pha Mitsubishi Electric 71.990.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
573 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24YN-5 (2.5Hp)inverter sang trọng SRK24YN-5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
574 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp FDE60VG/SRC60ZMX-S Mitsubishi Heavy 33.150.000đ 02 năm
575 Máy lạnh âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp) AC024HB4DED/ID Samsung 25.850.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
576 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter RAV-SE561CP Toshiba 27.300.000đ 01 năm
577 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter RAV-SE801UP Toshiba 28.200.000đ 01 năm
578 Máy lạnh âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp) CC-28TL11 Casper 25.200.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
579 Máy lạnh General ASGG12JLTB-V (1.5Hp) ASGG12JLTB-V General 11.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
580 Máy lạnh Casper IC-18TL22 (2.0Hp) Inverter IC-18TL22 Casper 14.400.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
581 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) GX-A24UCW Sharp 22.000.000đ 01 năm
582 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp) inverter FDF100VD2/FDC90VNP Mitsubishi Heavy 60.350.000đ 02 năm
583 Máy lạnh Samsung AR18KCF (2.0Hp) AR18KCF Samsung 12.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
584 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter SCM100ZM-S Mitsubishi Heavy 41.500.000đ 02 năm
585 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha FHA140BVMA-1pha Daikin 46.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
586 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB (2.5Hp) Inverter FDKS60CVMB Daikin 11.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
587 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp) PS-4GAKD Mitsubishi Electric 40.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
588 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp) APF/AP0-500 Sumikura 30.600.000đ 02 năm
589 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp) FC18 Funiki 15.800.000đ 02 năm
590 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha FVPGR13NY1-3pha Daikin 118.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
591 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50DL (5.0Hp) NP-C50DL Nagakawa 28.500.000đ 02 năm
592 Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp) NV-C185Q Nagakawa 16.800.000đ 02 năm
593 Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp) D28DTH5 Panasonic 29.600.000đ 01 năm
594 Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp) AP-C286KLA0 LG 25.400.000đ 02 năm
595 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha RU36/RC36 Reetech 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
596 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) RS100/RC100 Reetech 71.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
597 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp) APL/APO-360 Sumikura 28.750.000đ 02 năm
598 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA (5.0Hp) inverter - 3 pha FCQ125KAVEA-3pha Daikin 47.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
599 Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp) CC24 Funiki 20.150.000đ 02 năm
600 Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp) MCD-28CRN1 Midea 20.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
601 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp) NT-C1836 Nagakawa 15.900.000đ 02 năm
602 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp) APC/APO-280 Sumikura 23.100.000đ 02 năm
603 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp) FDT50CR-S5 Mitsubishi Heavy 23.300.000đ 02 năm
604 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter PLY-P48BALCM Mitsubishi Electric 68.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
605 Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) RGT24/RC24 Reetech 23.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
606 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T24KB4H52 (2.5Hp) inverter CS-T24KB4H52 Panasonic 37.350.000đ 01 năm
607 Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp) Ras-F18CF Hitachi 12.700.000đ 01 năm
608 Máy lạnh Midea MSMA-12CR (1.5Hp) MSMA-12CR Midea 6.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
609 Máy lạnh Carrier CVUR 018 (2.0Hp) inverter CVUR-018 Carrier 17.200.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
610 Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) inverter SK-H092 Sumikura 7.500.000đ 02 năm
611 Máy lạnh Funiki SBC09 (1.0Hp) SBC09 Funiki 5.400.000đ 02 năm
612 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)12TL (1.5Hp) NS-CA12TL Nagakawa 6.600.000đ 02 năm
613 Máy lạnh LG V18EN (2.0Hp) inverter V18EN LG 13.800.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
614 Máy lạnh Sharp AH-X9STW (1.0Hp) inverter AH-X9STW Sharp 6.900.000đ 01 năm
615 Máy lạnh Daikin FTKC60RVMV (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn FTKC60RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
616 Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp) RT24/RC24 Reetech 12.550.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
617 Máy Lạnh Midea MSMA-13CRN1 (1.5Hp) MSMA-13CRN1 Midea 6.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
618 Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 (1.0Hp) Inverter sang trọng VU9UKH-8 Panasonic 14.700.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
619 Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter ATNQ24GPLE6 LG 25.800.000đ 01 năm
620 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp) FDUM71CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
621 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha FBQ125EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
622 Máy lạnh Mitsubishi Electric MSZ-FM25VA (1.0Hp) inverter MSZ-FM25VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
623 Máy lạnh Daiseikai RAS-H10G2KCVP-V RAS-H10G2KCVP-V Toshiba 15.750.000đ 02 năm
624 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp FDE71VG/FDC71VG Mitsubishi Heavy 41.500.000đ 02 năm
625 Máy lạnh âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp) AC036HB4DED/ID Samsung 34.100.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
626 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter RAV-SE801CP Toshiba 33.200.000đ 01 năm
627 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001UP Toshiba 38.500.000đ 01 năm
628 Máy lạnh âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha CC-36TL11-3pha Casper 38.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
629 Máy lạnh General ASGA18JCC (2.0Hp) ASGA18JCC General 18.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
630 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) FC-18TL11 Casper 17.950.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
631 Máy lạnh Casper IC-24TL22 (2.5Hp) Inverter IC-24TL22 Casper 17.500.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
632 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP (5.0Hp) inverter FDF100VD2/FDC100VNP Mitsubishi Heavy 64.900.000đ 02 năm
633 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) GX-A30UCW Sharp 27.700.000đ 01 năm
634 Máy lạnh Samsung AR24KCF (2.5Hp) AR24KCF Samsung 14.650.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
635 Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0Hp) Inverter SCM125ZM-S Mitsubishi Heavy 48.300.000đ 02 năm
636 Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha FHA140BVMA-3pha Daikin 48.850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
637 Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM (3.0Hp) Inverter FTKS71FVM Daikin 8.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
638 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp) PS-5GAKD Mitsubishi Electric 45.700.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
639 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp) APF/AP0-600 Sumikura 34.950.000đ 02 năm
640 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha FVPGR15NY1-3pha Daikin 137.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
641 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24 (2.5Hp) FC24 Funiki 18.100.000đ 02 năm
642 Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL (10.0Hp) NP-C100DL Nagakawa 60.800.000đ 02 năm
643 Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C285Q (3.0Hp) NV-C285Q Nagakawa 22.300.000đ 02 năm
644 Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp) D34DTH5 Panasonic 32.900.000đ 01 năm
645 Máy lạnh tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp) inverter APNQ48GT3E3 LG 39.100.000đ 02 năm
646 Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha RU36/RC36-3pha Reetech 30.050.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
647 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) RS120/RC120 Reetech 79.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
648 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha APL/APO-500 Sumikura 34.550.000đ 02 năm
649 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter PCY-P48KA Mitsubishi Electric 80.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
650 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 1 pha FCQ140KAVEA-1pha Daikin 49.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
651 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) CS-C18FFH Panasonic 19.800.000đ 01 năm
652 Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp) CC27 Funiki 26.700.000đ 02 năm
653 Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp) MCD-36CRN1 Midea 27.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
654 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp) NT-C2836 Nagakawa 22.900.000đ 02 năm
655 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp) APC/APO-360 Sumikura 28.800.000đ 02 năm
656 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp) FDT71CR-S5 Mitsubishi Heavy 28.900.000đ 02 năm
657 Máy lạnh âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp) RGT36/RC36-1-3pha Reetech 32.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
658 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter CS-T34KB4H52 Panasonic 42.450.000đ 01 năm
659 Máy lạnh Hitachi RAS-X10CD (1.0Hp) inverter RAS-X10CD Hitachi 9.150.000đ 01 năm
660 Máy lạnh Electrolux ESM09CRM (1.0Hp) ESM09CRM Electrolux 6.200.000đ 01 năm
661 Máy lạnh Midea MS11D1-18CR (2.0Hp) MS11D1-18CR Midea 9.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
662 Máy lạnh Carrier CVUR 022 (2.5Hp) inverter CVUR-022 Carrier 19.900.000đ 01 năm thân máy - 03 năm máy nén
663 Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) inverter SK-H120 Sumikura 9.950.000đ 02 năm
664 Máy lạnh Funiki SBC12 (1.5Hp) SBC12 Funiki 6.850.000đ 02 năm
665 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)18TL (2.0Hp) NS-CA18TL Nagakawa 9.500.000đ 02 năm
666 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) Inverter cao cấp SRK10YL-S5 Mitsubishi Heavy 10.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
667 Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WJ (1.0Hp) inverter AQA-KCRV9WJ Aqua 6.300.000đ 02 năm
668 Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter V24EN LG 17.000.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
669 Máy lạnh Sharp AH-X12STW (1.5Hp) inverter AH-X12STW Sharp 9.700.000đ 01 năm
670 Máy lạnh Daikin FTKC50RVMV (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn FTKC50RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
671 Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter RTV09-BFA Reetech 6.650.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
672 Máy lạnh Midea MSMA1-18CRN1 (2.0Hp) MSMA1-18CRN1 Midea 9.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
673 Máy Lạnh LA-CASPER Smart Inverter 1 chiều GC-09TL11 (1.0Hp) GC-09TL11 Casper 9.100.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
674 Máy lạnh Panasonic VU12UKH-8 (1.5Hp) Inverter sang trọng VU12UKH-8 Panasonic 17.700.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
675 Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter ATNQ36GPLE6 LG 32.200.000đ 01 năm
676 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp) FDUM100CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
677 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter FBQ140EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
678 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha PLY-P48BALCM-3pha Mitsubishi Electric 68.400.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
679 Máy lạnh áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter - 3 pha PCY-P48KA-3pha Mitsubishi Electric 80.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
680 Máy lạnh Mitsubishi Electric MSZ-FM35VA (1.5Hp) inverter MSZ-FM35VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
681 Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V RAS-H13G2KCVP-V Toshiba 17.800.000đ 02 năm
682 Máy lạnh tủ đứng Samsung AF28FVDAWKNST (3.0Hp) Inverter AF28FVDAWKNST Samsung 59.900.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
683 Máy lạnh âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp) AC048HB4DED/ID Samsung 39.550.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
684 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter RAV-SE1001CP Toshiba 42.200.000đ 01 năm
685 Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251UP Toshiba 41.200.000đ 01 năm
686 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C3636 (4.0Hp) NT-C3636 Nagakawa 27.800.000đ 02 năm
687 Máy lạnh General ASGA24JCC (2.5Hp) ASGA24JCC General 24.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
688 Máy lạnh âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp) - 3 Pha CC-50TL11-3pha Casper 42.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
689 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) FC-28TL11 Casper 20.950.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
690 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha GX-A36UCW-3pha Sharp 29.200.000đ 01 năm
691 Máy lạnh Midea MS11D1-24CR (2.5Hp) MS11D1-24CR Midea 12.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
692 Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter SRK71ZR-S Mitsubishi Heavy 10.350.000đ 02 năm
693 Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19 BYFQ60B8W19 Daikin 4.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
694 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp) PS-6GAKD Mitsubishi Electric 50.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
695 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-960 (10.0Hp) APF/AP0-960 Sumikura 76.100.000đ 02 năm
696 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha FVPGR18NY1-3pha Daikin 150.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
697 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp) MFS-28HR Midea 18.600.000đ 01 năm thân máy - 05 năm máy nén
698 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp) FC27 Funiki 19.700.000đ 02 năm
699 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp) FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 Mitsubishi Heavy 28.600.000đ 02 năm
700 Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp) D43DTH5 Panasonic 35.800.000đ 01 năm
701 Máy lạnh tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp) VP-C1008FA0 LG 71.700.000đ 02 năm
702 Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha RU48/RC48-3pha Reetech 32.450.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
703 Máy lạnh tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp) RS160/RC160 Reetech 102.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
704 Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha APL/APO-600 Sumikura 39.250.000đ 02 năm
705 Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA (6.0Hp) inverter - 3 pha FCQ140KAVEA-3pha Daikin 52.100.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
706 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) CS-C28FFH Panasonic 28.950.000đ 01 năm
707 Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp) CC50 Funiki 34.550.000đ 02 năm
708 Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp)- 3 Pha MCD-50CRN1 Midea 31.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
709 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp) APC/APO-500 Sumikura 34.200.000đ 02 năm
710 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) FDT100CR-S5 Mitsubishi Heavy 37.650.000đ 02 năm
711 Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha RGT48/RC48 Reetech 34.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
712 Máy lạnh âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter CS-T43KB4H52 Panasonic 49.350.000đ 01 năm
713 Máy lạnh Samsung AR10KVFSCUR (1.0Hp) Inverter AR10KVFSCUR Samsung 8.450.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
714 Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD (1.5Hp) inverter RAS-X13CD Hitachi 11.250.000đ 01 năm
715 Máy lạnh Electrolux ESM12CRM (1.5Hp) ESM12CRM Electrolux 6.900.000đ 01 năm
716 Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) inverter SK-H180 Sumikura 16.600.000đ 02 năm
717 Máy lạnh Funiki SBC18 (2.0Hp) SBC18 Funiki 9.600.000đ 02 năm
718 Máy lạnh Nagakawa NS-C(A)24TL (2.5Hp) NS-CA24TL Nagakawa 12.900.000đ 02 năm
719 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp SRK13YL-S5 Mitsubishi Heavy 13.000.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
720 Máy lạnh Aqua AQA-KCRV12WJ (1.5Hp) inverter AQA-KCRV12WJ Aqua 7.750.000đ 02 năm
721 Máy lạnh LG V10APR (1.0Hp) inverter xua muỗi V10APR LG 6.950.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
722 Máy lạnh Sharp AH-X18UEW (2.0Hp) inverter AH-X18UEW Sharp 11.800.000đ 01 năm
723 Máy lạnh Daikin FTKC35RVMV (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn FTKC35RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
724 Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter RTV12-BFA Reetech 7.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
725 Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 (5.0Hp) Inverter ATNQ48GMLE6 LG 36.850.000đ 01 năm
726 Máy lạnh Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp) MSAB1-24CRN1 Midea 12.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
727 Máy lạnh Electrolux ESM18CRM (2.0Hp) ESM18CRM Electrolux 11.800.000đ 02 năm
728 Máy Lạnh LA - Casper SMART Inverter 1 chiều GC-12TL11 (1.5Hp) GC-12TL11 Casper 10.300.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
729 Máy lạnh Panasonic VU18UKH-8 (2.0Hp) Inverter sang trọng VU18UKH-8 Panasonic 27.000.000đ 01 năm thân máy - 07 năm máy nén
730 Máy lạnh giấu trần ống gió FDUM125CR-S5 (5.0Hp) FDUM125CR-S5 Mitsubishi Heavy Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
731 Máy lạnh giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter - 3 pha FBQ140EVE Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
732 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha PLY-P42BALCM-3pha Mitsubishi Electric 60.950.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
733 Máy lạnh Mitsubishi Electric GM24VA (2.5Hp) inverter GM24VA Mitsubishi Electric Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
734 Máy lạnh Daiseikai RAS-H18G2KCVP-V RAS-H18G2KCVP-V Toshiba 21.800.000đ 02 năm
735 Máy lạnh tủ đứng Samsung AP50M0ANXSG (5.0Hp) AP50M0ANXSG Samsung 37.500.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
736 Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter RAV-SE1251CP Toshiba 47.300.000đ 01 năm
737 Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha FC-48TL11-3pha Casper 30.000.000đ 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
738 Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha GX-A42UCW-3pha Sharp 33.200.000đ 01 năm
739 Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB (2.0Hp) Inverter FDKS50CVMB Daikin 10.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
740 Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-1200 (12.0Hp) APF/AP0-1200 Sumikura 86.950.000đ 02 năm
741 Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha FVPGR20NY1-3pha Daikin 157.800.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
742 Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp) MFS-50CR Midea 27.500.000đ 01 năm thân máy - 05 năm máy nén
743 Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp) FC50 Funiki 29.350.000đ 02 năm
744 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 Mitsubishi Heavy 37.900.000đ 02 năm
745 Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp) D50DTH5 Panasonic 40.500.000đ 01 năm
746 Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha RU60/RC60-3pha Reetech 37.900.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
747 Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) CS-C45FFH Panasonic 38.800.000đ 01 năm
748 Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C5036 (5.5Hp) NT-C5036 Nagakawa 33.200.000đ 02 năm
749 Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-600 (6.0Hp) APC/APO-600 Sumikura 38.600.000đ 02 năm
750 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha FDT125CR-S5 Mitsubishi Heavy 41.050.000đ 02 năm
751 Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha RGT60/RC60 Reetech 41.200.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
752 Máy lạnh Samsung AR12KVFSCUR (1.5Hp) inverter AR12KVFSCUR Samsung 9.400.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
753 Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD (2.0Hp) inverter RAS-X18CD Hitachi 16.500.000đ 01 năm
754 Máy lạnh Midea MSI-09CR (1.0Hp) inverter MSI-09CR Midea 6.600.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
755 Máy lạnh Funiki SBC24 (2.5Hp) SBC24 Funiki 12.100.000đ 02 năm
756 Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) Inverter cao cấp SRK18YL-S5 Mitsubishi Heavy 19.500.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
757 Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter AQA-KCRV18WJ Aqua 12.000.000đ 02 năm
758 Máy lạnh LG V13APR (1.5Hp) inverter xua muỗi V13APR LG 8.200.000đ 02 năm thân máy - 10 năm máy nén
759 Máy lạnh Daikin FTKC25RVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn FTKC25RVMV Daikin Liên hệ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
760 Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter RTV18-BFA Reetech 12.300.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
761 Remote dây âm trần Multi Daikin BRC1C61 Remote dây Multi Daikin BRC1C61 Daikin 850.000đ 02 năm thân máy - 05 năm máy nén
  • Hiển thị bảng giá theo: