• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Casper
Máy lạnh Casper EC-09TL22 (1.0Hp)

Máy lạnh Casper EC-09TL22 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 5.400.000đ
Casper
Máy lạnh Casper LC-09TL11 (1.0Hp) cao cấp

Máy lạnh Casper LC-09TL11 (1.0Hp) cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 5.650.000đ
Casper
Máy lạnh Casper EC-12TL22 (1.5Hp)

Máy lạnh Casper EC-12TL22 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.950.000đ
Casper
Máy lạnh Casper IC-09TL22 (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Casper IC-09TL22 (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.000.000đ
Casper
Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-09TL22 (1.0Hp)

Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-09TL22 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.100.000đ
Casper
Máy lạnh Casper LC-12TL22 (1.5Hp) cao cấp

Máy lạnh Casper LC-12TL22 (1.5Hp) cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 7.200.000đ
Casper
Máy lạnh Casper IC-12TL22 (1.5Hp) Inverter

Máy lạnh Casper IC-12TL22 (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.700.000đ
Casper
Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-12TL22 (1.5Hp)

Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-12TL22 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.800.000đ
Casper
Máy Lạnh LA-CASPER Smart Inverter 1 chiều GC-09TL11 (1.0Hp)

Máy Lạnh LA-CASPER Smart Inverter 1 chiều GC-09TL11 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.100.000đ
Casper
Máy Lạnh LA - Casper SMART Inverter 1 chiều GC-12TL11 (1.5Hp)

Máy Lạnh LA - Casper SMART Inverter 1 chiều GC-12TL11 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ
Casper
Máy lạnh Casper EC-18TL22 (2.0Hp)

Máy lạnh Casper EC-18TL22 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ
Casper
Máy lạnh Casper LC-18TL22 (2.0Hp) cao cấp

Máy lạnh Casper LC-18TL22 (2.0Hp) cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 12.500.000đ
Casper
Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-18TL22 (2.0Hp)

Máy Lạnh LA-CASPER Smart 1 chiều SC-18TL22 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.800.000đ
Casper
Máy lạnh Casper EC-24TL22 (2.5Hp)

Máy lạnh Casper EC-24TL22 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 14.300.000đ
Casper
Máy lạnh Casper IC-18TL22 (2.0Hp) Inverter

Máy lạnh Casper IC-18TL22 (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 14.400.000đ
Casper
Máy lạnh Casper LC-24TL22 (2.5Hp) cao cấp

Máy lạnh Casper LC-24TL22 (2.5Hp) cao cấp

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 16.300.000đ