• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Funiki
Máy lạnh Funiki SBC09 (1.0Hp)

Máy lạnh Funiki SBC09 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.400.000đ
Funiki
Máy lạnh Funiki SBC12 (1.5Hp)

Máy lạnh Funiki SBC12 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 6.850.000đ
Funiki
Máy lạnh Funiki SBC18 (2.0Hp)

Máy lạnh Funiki SBC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 9.600.000đ
Funiki
Máy lạnh Funiki SBC24 (2.5Hp)

Máy lạnh Funiki SBC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 12.100.000đ
Funiki
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 15.800.000đ
Funiki
Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Funiki CC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 16.900.000đ
Funiki
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 18.100.000đ
Funiki
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 19.700.000đ
Funiki
Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Funiki CC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 20.150.000đ
Funiki
Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Funiki CC36 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 26.700.000đ
Funiki
Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp)

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 29.350.000đ
Funiki
Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp)

Máy lạnh âm trần Funiki CC50 (5.5Hp)

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 34.550.000đ
Funiki
Máy Lạnh Funiki SC18MMC (2.0Hp)

Máy Lạnh Funiki SC18MMC (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Funiki
Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp)

Máy Lạnh Funiki SC12MMC (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Funiki
Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp)

Máy Lạnh Funiki SC09MMC (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A