• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay

Hệ thống Multi

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 4.650.000đ
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 5.150.000đ
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.400.000đ
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.650.000đ
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.650.000đ
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.700.000đ
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.650.000đ
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.950.000đ
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.350.000đ
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.950.000đ
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 11.850.000đ
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter

 • Công suất: 1.8 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.800.000đ
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 19.900.000đ
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter

Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 21.900.000đ