• Hotline 0987749605
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 18.400.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 22.800.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) inverter Gas R32

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 27.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 27.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 27.450.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 30.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp)

 • Công suất: 3.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 31.300.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) inverter Gas R32

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 33.950.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 33.950.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) inverter Gas R32

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 35.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 35.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 35.700.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM-3 pha (3.0Hp) inverter Gas R32

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 37.000.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 39.200.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM-1 pha (4.0Hp) inverter Gas R32

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 41.700.000đ
Daikin
Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.700.000đ