• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 21.900.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 27.850.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 28.400.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 33.700.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 35.800.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 36.700.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter

 • Công suất: 3.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 37.500.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 38.850.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 43.200.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 43.400.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 60.950.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 60.950.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 68.400.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 68.400.000đ
Mitsubishi Electric
Hết hàng
Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Electric PL-2BAKLCM (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22