• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 30.100.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 31.700.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 33.150.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 34.600.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn

 • Công suất: 3.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.500.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 41.500.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 45.600.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 52.400.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 54.350.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 56.150.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 59.400.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 59.650.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha

Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 64.000.000đ