• Hotline 0977907769
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay

Máy lạnh áp trần

Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 15.350.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 19.400.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 23.400.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 25.500.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 26.500.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp)

 • Công suất: 3.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 26.900.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 30.500.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 31.800.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter -1 pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 32.850.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp)

 • Công suất: 4.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 33.400.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 34.600.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp)

Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 36.300.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 38.900.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 41.200.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 42.500.000đ
Daikin
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 44.900.000đ