• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9JA (1.0Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9JA (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 5.650.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9KB (1.0 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9KB (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 5.650.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KC9BGS7T (1.0Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KC9BGS7T (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.650.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9VKS (1.0Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9VKS (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 6.300.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV9WGSA (1.0 Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV9WGSA (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.300.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WJ (1.0Hp) inverter

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV9WJ (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.300.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12JA (1.5 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12JA (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.500.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12KB (1.5 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12KB (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 6.500.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KC12BGS7T (1.5Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KC12BGS7T (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 6.700.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV12WGSB (1.5 Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV12WGSB (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.750.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV12WJ (1.5Hp) inverter

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV12WJ (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.750.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KC18BGES8T (2.0Hp)

Máy lạnh Aqua AQA-KC18BGES8T (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 10.000.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18KB (2.0Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18KB (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 10.200.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV18WGSB (2.0Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KRV18WGSB (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.000.000đ
Aqua
Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter

Máy lạnh Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.000.000đ
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18JA (2.0Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18JA (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NC (2.0 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18NC (2.0 Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12NC (1.5 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12NC (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9NC (1.0 Hp)

Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9NC (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV18VKS (2.0Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV18VKS (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12VKS (1.5Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12VKS (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12WJB (1.5 Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV12WJB (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Aqua
Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9WJB (1.0 Hp)

Máy Lạnh Aqua Inverter AQA-KCRV9WJB (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV9D (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV9D (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV12D (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCHV12D (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9F (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9F (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12F (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12F (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9N (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV9N (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12N (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV12N (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18N (2.0Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18N (2.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
Aqua
Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18F (2.0Hp) Inverter cao cấp

Máy Lạnh Aqua AQA-KCRV18F (2.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32