• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
LG
Máy lạnh LG V10APR (1.0Hp) inverter xua muỗi

Máy lạnh LG V10APR (1.0Hp) inverter xua muỗi

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.950.000đ
LG
Máy lạnh LG Inverter V10ENWN (1.0 Hp)

Máy lạnh LG Inverter V10ENWN (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 7.000.000đ
LG
Máy lạnh LG V10EN (1.0Hp) inverter

Máy lạnh LG V10EN (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.000.000đ
LG
Máy lạnh LG Inverter V13ENS (1.5 Hp)

Máy lạnh LG Inverter V13ENS (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.150.000đ
LG
Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter

Máy lạnh LG V13EN (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.150.000đ
LG
Máy lạnh LG V13APR (1.5Hp) inverter xua muỗi

Máy lạnh LG V13APR (1.5Hp) inverter xua muỗi

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.200.000đ
LG
Máy lạnh LG V10API (1.0Hp) Wifi / Inverter

Máy lạnh LG V10API (1.0Hp) Wifi / Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.800.000đ
LG
Máy lạnh LG Inverter V18ENF (2.0 Hp)

Máy lạnh LG Inverter V18ENF (2.0 Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 13.800.000đ
LG
Máy lạnh LG V18EN (2.0Hp) inverter

Máy lạnh LG V18EN (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.800.000đ
LG
Máy lạnh LG Inverter V24ENF (2.5 Hp)

Máy lạnh LG Inverter V24ENF (2.5 Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 17.000.000đ
LG
Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter

Máy lạnh LG V24EN (2.5Hp) inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.000.000đ
LG
Máy lạnh LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter

Máy lạnh LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
LG
Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 2 HP B18ENB

Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 2 HP B18ENB

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 1 HP B10ENB

Máy Lạnh LG Inverter 2 Chiều 1 HP B10ENB

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENB

Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENB

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 2 HP V18ENB

Máy lạnh LG inverter 2 HP V18ENB

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13ENB

Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13ENB

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENB

Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENB

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1 HP V10APB

Máy lạnh LG inverter 1 HP V10APB

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG 1.5 HP H12ENB

Máy Lạnh 2 chiều LG 1.5 HP H12ENB

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG 1 HP H09ENB

Máy Lạnh 2 chiều LG 1 HP H09ENB

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG 1.5 HP S12ENA

Máy lạnh LG 1.5 HP S12ENA

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG 1 HP S09ENA

Máy lạnh LG 1 HP S09ENA

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENC

Máy lạnh LG inverter 2.5 HP V24ENC

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh LG Inverter 2 HP V18ENC

Máy Lạnh LG Inverter 2 HP V18ENC

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENC

Máy lạnh LG inverter 1 HP V10ENC

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP B24ENC

Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2.5 HP B24ENC

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18ENC

Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18ENC

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13ENC

Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13ENC

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10ENC

Máy Lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10ENC

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13BPB

Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13BPB

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1 HP V10BPB

Máy lạnh LG inverter 1 HP V10BPB

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APM

Máy lạnh LG inverter 1.5 HP V13APM

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APM

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APM

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APC

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APC

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh LG Smart Inverter 1.5 HP V13END

Máy Lạnh LG Smart Inverter 1.5 HP V13END

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh LG Smart Inverter 1 HP V10END

Máy Lạnh LG Smart Inverter 1 HP V10END

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG 1 HP S09ENM

Máy lạnh LG 1 HP S09ENM

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy Lạnh LG inverter 1.5 HP V13APD

Máy Lạnh LG inverter 1.5 HP V13APD

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy Lạnh LG inverter 1 HP V10APD

Máy Lạnh LG inverter 1 HP V10APD

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG inverter 2 HP V18END

Máy lạnh LG inverter 2 HP V18END

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENP

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENP

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG 1 HP S09EN3

Máy lạnh LG 1 HP S09EN3

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24END

Máy lạnh LG Inverter 2.5 HP V24END

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENQ

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENQ

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENR

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENR

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APR

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13APR

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APR

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10APR

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENF

Máy lạnh LG Inverter 1.5 HP V13ENF

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
LG
Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENF

Máy lạnh LG Inverter 1 HP V10ENF

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
LG
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 3 HP B24END

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 3 HP B24END

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18END

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 2 HP B18END

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1.5 HP B13END

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END

Máy lạnh 2 chiều LG Inverter 1 HP B10END

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
LG
Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1.5 HP V13APF

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
LG
Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF

Máy lạnh LG Wifi Inverter 1 HP V10APF

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
LG
Máy lạnh LG V24APQ (2.5Hp) inverter xua muỗi

Máy lạnh LG V24APQ (2.5Hp) inverter xua muỗi

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410
LG
Máy lạnh LG V18APQ (2.0Hp) inverter xua muỗi

Máy lạnh LG V18APQ (2.0Hp) inverter xua muỗi

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410
LG
Máy lạnh LG S24EN (2.5Hp)

Máy lạnh LG S24EN (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG S18EN (2.0Hp)

Máy lạnh LG S18EN (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG S12EN (1.5Hp)

Máy lạnh LG S12EN (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
LG
Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp)

Máy lạnh LG S09EN (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22