• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 6.800.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric HL25VC (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric HL25VC (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 7.050.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM25VA (1.0Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM25VA (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.200.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.600.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.800.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric HL35VC (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric HL35VC (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 9.000.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM35VA (1.5Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric HM35VA (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.400.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.500.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 10.900.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter

Máy lạnh Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.050.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 13.300.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM50VA (2.0Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM50VA (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.600.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric HM50VA (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric HM50VA (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.600.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 18.200.000đ
Mitsubishi Electric
Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM60VA (2.5 Hp)

Máy Lạnh Mitsubishi Electric MS-HM60VA (2.5 Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 18.500.000đ
Mitsubishi Electric
Máy lạnh Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 18.500.000đ