• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.700.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.950.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.200.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CLV-5 (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CLV-5 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.450.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.900.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 (1.5Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 (1.5Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 11.200.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CL-5 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 12.450.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 13.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CLS-5 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 16.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 16.200.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.300.000đ