• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic N09SKH-8 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 7.050.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp)

Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 7.300.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic PU9TKH-8 (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn

Máy lạnh Panasonic PU9TKH-8 (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.750.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic N12SKH-8 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.950.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic PU9VKH-8 (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Panasonic PU9VKH-8 (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.150.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp)

Máy lạnh Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.400.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Panasonic U9VKH-8 (1.0Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.950.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic PU12TKH-8 (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn

Máy lạnh Panasonic PU12TKH-8 (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 10.700.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic PU12VKH-8 (1.5Hp) Inverter

Máy lạnh Panasonic PU12VKH-8 (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 11.100.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp) Inverter cao cấp

Máy lạnh Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp) Inverter cao cấp

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 11.900.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic VU9SKH-8 (1.0Hp) inverter sang trọng

Máy lạnh Panasonic VU9SKH-8 (1.0Hp) inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 12.800.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 14.600.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp)

Máy lạnh Panasonic N18TKH-8 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 14.600.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 (1.0Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Panasonic VU9UKH-8 (1.0Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 14.700.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic VU12SKH-8 (1.5Hp) inverter sang trọng

Máy lạnh Panasonic VU12SKH-8 (1.5Hp) inverter sang trọng

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 15.300.000đ
Panasonic
Máy lạnh Panasonic PU18TKH-8 (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn

Máy lạnh Panasonic PU18TKH-8 (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 17.450.000đ