• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Reetech
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)

Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.300.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)

Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.600.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.650.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.900.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)

Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.100.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.300.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.550.000đ
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT24-BF-A /RC24-BF-A (2.5Hp)

Máy Lạnh Reetech RT24-BF-A /RC24-BF-A (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT18-DE-A/RC18-DE-A (2.0Hp)

Máy Lạnh Reetech RT18-DE-A/RC18-DE-A (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT18-BF-A /RC18-BF-A (2.0Hp)

Máy Lạnh Reetech RT18-BF-A /RC18-BF-A (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech inverter RTV12-BF-A (1.5 Hp)

Máy Lạnh Reetech inverter RTV12-BF-A (1.5 Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT12-DE-A/RC12-DE-A (1.5Hp)

Máy Lạnh Reetech RT12-DE-A/RC12-DE-A (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech inverter RTV9-BF-A (1.0Hp)

Máy Lạnh Reetech inverter RTV9-BF-A (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT12-BF-A /RC12-BF-A (1.5Hp)

Máy Lạnh Reetech RT12-BF-A /RC12-BF-A (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT9-DE-A/RC9-DE-A (1.0Hp)

Máy Lạnh Reetech RT9-DE-A/RC9-DE-A (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
Reetech
Máy Lạnh Reetech RT9-BF-A/RC9-BF-A (1.0Hp)

Máy Lạnh Reetech RT9-BF-A/RC9-BF-A (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A