• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Samsung
Máy lạnh Samsung AR09HCF (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR09HCF (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.800.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR12KCF (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR12KCF (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 7.350.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR10KVFSCUR (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Samsung AR10KVFSCUR (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.450.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR10NVFHGWKNSV (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Samsung AR10NVFHGWKNSV (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.700.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR12KVFSCUR (1.5Hp) inverter

Máy lạnh Samsung AR12KVFSCUR (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.400.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR12MVFHGWKNSV (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR12MVFHGWKNSV (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.700.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR18KCF (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR18KCF (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 12.550.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung AR24KCF (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR24KCF (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 14.650.000đ
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR18MVFHGWKNSV (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR18MVFHGWKNSV (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 16.100.000đ
Samsung
Máy Lạnh Samsung AR09MCFTBURNSV (1.0Hp)

Máy Lạnh Samsung AR09MCFTBURNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR13KVSDNWK (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR13KVSDNWK (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFHGWKNSV (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFHGWKNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFTAGMNSV (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFTAGMNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFXAWKNSV (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR10NVFXAWKNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFHGWKNSV (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFHGWKNSV (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSBWKNSV (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSBWKNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR13NVFXAWKNSV (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR13NVFXAWKNSV (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFSLWKNSV (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR24NVFSLWKNSV (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSCURNSV (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR10MVFSCURNSV (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
Samsung
Máy lạnh Samsung Inverter AR13MVFSBWKNSV (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung Inverter AR13MVFSBWKNSV (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A