• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 1 Pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 27.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 28.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 29.400.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 1 Pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 33.200.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 34.100.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 34.400.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 36.800.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1 (5.0Hp)

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 38.100.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 42.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (5.5Hp) - 3 Pha

 • Công suất: 5.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410
 • 45.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1 (6.0Hp)

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 47.400.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 50.350.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB (4.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 52.600.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 54.700.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB (5.0Hp) inverter - 3 pha

 • Công suất: 5.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 57.200.000đ
Daikin
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 1 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB (6.0Hp) inverter - 1 pha

 • Công suất: 6.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 59.500.000đ