• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 4.650.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.400.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.650.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.700.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10CLV-5 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.950.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YN-S5 (1.0Hp) inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter

Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.650.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 8.700.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.200.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.650.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.950.000đ
Mitsubishi Heavy
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp)

Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.000.000đ
Mitsubishi Heavy
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)

Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 10.300.000đ