• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Reetech
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)

Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.300.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)

Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.600.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV09-BFA (1.0Hp) Inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 6.650.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV12-BFA (1.5Hp) Inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.900.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)

Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.100.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

Máy lạnh Reetech RTV18-BFA (2.0Hp) Inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.300.000đ
Reetech
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 12.550.000đ
Reetech
Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 14.300.000đ
Reetech
Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 16.850.000đ
Reetech
Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 19.550.000đ
Reetech
Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 19.600.000đ
Reetech
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 20.100.000đ
Reetech
Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 23.700.000đ
Reetech
Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 27.600.000đ
Reetech
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 30.050.000đ
Reetech
Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 30.050.000đ