• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp)

Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 5.650.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp)

Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 6.850.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) inverter

Máy lạnh Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 7.500.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp)

Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 9.900.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) inverter

Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 9.950.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp)

Máy lạnh Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 14.200.000đ
Sumikura
Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) inverter

Máy lạnh Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 16.600.000đ
Sumikura
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 18.200.000đ
Sumikura
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 19.500.000đ
Sumikura
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 20.800.000đ
Sumikura
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 22.600.000đ
Sumikura
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 23.100.000đ
Sumikura
Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 25.250.000đ
Sumikura
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp)

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 25.550.000đ
Sumikura
Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 28.750.000đ
Sumikura
Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp)

Máy lạnh âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp)

 • Công suất: 4.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R22
 • 28.800.000đ