• Hotline 0944111141
 • Giờ làm việc
  Từ 8 - 18h, T2 - T7
 • Lắp đặt
  Chuyên nghiệp
0

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua hàng ngay
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10QKSG-V (1.0Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 6.700.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H10HKCVG-V (1.0 Hp)

Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H10HKCVG-V (1.0 Hp)

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 7.700.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13QKSG-V (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 8.950.000đ
Toshiba
Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp)

Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 9.300.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) inverter

Máy lạnh Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) inverter

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 10.300.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H13FKCVG-V (1.5Hp)

Máy lạnh Toshiba Inverter RAS-H13FKCVG-V (1.5Hp)

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 10.400.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) inverter

Máy lạnh Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) inverter

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 12.050.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG (2.0Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG (2.0Hp)

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R32
 • 14.000.000đ
Toshiba
Máy lạnh Daiseikai RAS-H10G2KCVP-V

Máy lạnh Daiseikai RAS-H10G2KCVP-V

 • Công suất: 1.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 15.750.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) inverter

Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R32
 • 17.100.000đ
Toshiba
Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V

Máy lạnh Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V

 • Công suất: 1.5 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 17.800.000đ
Toshiba
Máy lạnh Toshiba RAS-H24S3KS-V (2.5Hp)

Máy lạnh Toshiba RAS-H24S3KS-V (2.5Hp)

 • Công suất: 2.5 HP
 • Loại máy lạnh: Máy lạnh thường
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 19.300.000đ
Toshiba
Máy lạnh Daiseikai RAS-H18G2KCVP-V

Máy lạnh Daiseikai RAS-H18G2KCVP-V

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 21.800.000đ
Toshiba
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 24.100.000đ
Toshiba
Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter

Máy lạnh áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter

 • Công suất: 2.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 27.300.000đ
Toshiba
Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) inverter

 • Công suất: 3.0 HP
 • Loại máy lạnh: Tiết kiệm điện (Inverter)
 • Loại GAS: Gas R410A
 • 28.200.000đ